Угруповання звичайнодубових лісів

(Querceta roboris) з домінуванням у травостої скополії карніолійської (Scopolia carniolica)

Асоціації:

Грабово - звичайнодубовий ліс скополієвий (Carpineto (betuli) - Quercetum (roboris) scopoliosum (carniolicae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,1; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Подільська височина (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області), Кременецькі гори (Тернопільська обл.).

Фізико-географічні умови:

Днища ярів та нижні частини добре дренованих схилів з вологими багатими ґрунтами.

Біотоп:

Дубові ліси нейтрофільні.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості едифікатора із домінантом травостою - скополією карніолійською (Scopolia carniolica), занесеною до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант трав’яного ярусу - скополія карніолійська - середньоєвропейський гірський вид на північній та північносхідній межі розповсюдження.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний, зімкнутість крон 0,9, у віці 70 - 90 років висота першого ярусу досягає 20 м, у ньому домінує дуб звичайний (Quercus robur) з участю ясена звичайного (Fraxinus excelsior). Другий ярус утворює граб звичайний (Carpinus betulus) з участю липи серцелистої (Tilia cordata), клена гостролистого (Acer platanoides). Чагарниковий ярус дуже розріджений, у ньому поодиноко зростають бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum), ліщина звичайна (Corylus avellana). У трав’яному ярусі, крім домінан та - скополії карніолійської, - поодиноко трапляються неморальні види: зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), тонконіг дібровний (Poa nemoralis), підмаренник запашний (Galium odoratum) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється в ПЗ"Медобори" (заповідна ділянка"Кременецькі гори") (Тернопільська обл.), ботанічних заказниках загальнодержавного значення"Гайдамацька балка","Гарячківська дача","Дашівський","Іллінецький","Журавлівська дача" (Вінницька обл.),"Панівецька дача" (Хмельницька обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Сприяння лісовідновленню. Організація моніторингу за станом угруповань.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко и др., 1980; Попович, 2002; ШелягСосонко та ін., 2002.

Автор:

Ю.Р. Шеляг-Сосонко, П.М. Устименко