Угруповання звичайнодубових лісів

(Quercetа roboris) з домінуванням у травостої осоки кореневищної (Carex rhizina)

Асоціації:

Грабово - звичайнодубовий ліс кореневищноосоковий (Сarpineto (betuli) - Quercetum (roboris) caricosum (rhizinae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,4; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Лівобережне Придніпров’я (Полтавська обл., Диканський (урочище"Парасоцьке"), Чорнухинський (урочища"Красногірка","Страхівщина"), Лубенський (урочище"Мгарська лісова дача") райони).

Фізико-географічні умови:

Верхні частини крутих схилів або лоби урвистих спадів із сірими опідзоленими лісовими суглинками найсухіших типів.

Біотоп:

Грабово-дубові ліси.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості співдомінанта деревного ярусу із домінантом травостою.

Ботаніко-географічна значущість:

Співдомінант деревного ярусу - граб звичайний (Carpinus betulus) - знаходиться на східній межі поширення, домінант травостою - осока кореневищна (Carex rhizina) - на західній межі суцільного поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одноярусний деревостан із зімкнутістю крон 0,5 - 0,7, утворений дубом звичайним (Quercus robur) та грабом звичайним. Поодиноко трапляються липа серцелиста (Tilia cordata), клен гостролистий (Acer platanoides), к. польовий (A. campestrе). У ярусі підліску поодиноко зростають клен татарський (Acer tataricum), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa), ліщина звичайна (Corylus avellana). Проективне покриття травостою становить 30 - 35 %, у ньому домінує осока кореневищна, флористичне ядро складають грястиця збірна (Dactylis glomerata), тонконіг дібровний (Poa nemoralis), осока волосиста (Carex pilosa), о. Мікелі, (С. michelii), о. пальчаста (С. digitata), чина чорна (Lathyrus niger), ч. весняна (L. vernus), копитняк європейський (Asarum europaeum), конвалія звичайна (Convallaria majalis).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється в Диканському РЛП та ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Парасоцький ліс" (Полтавська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Сприяння відновленню едифікатора. Вивчення сучасного стану угруповань.

Джерела інформації:

Гринь, 1971; Попович, 2002; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко