Угруповання букових лісів тисових

(Fagetа (sylvaticae) taxosа (baccatae)) та ялицево - букових лісів тисових (Abieto (albae) - Fagetа (sylvaticae) taxosа (bacсatae))

Асоціації:

Буковий ліс тисовий (Fagetum (sylvaticae) taxosum (baccatae)), буковий ліс тисово - запашнопідмаренниковий (Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) - galiosum (odorati)), буковий ліс тисово - перелісковий (Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) - merсurialidosum (perennis)), буковий ліс тисово - плющовий (Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) - hederosum (helicis)), буковий ліс тисово - хейфлеровосеслерієвий (Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) - sesleriosum (heuflerianae)), буковий ліс тисово - чорницевий (Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) - vacciniosum (myrtilli)), ялицево - буковий ліс тисовий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxosum (bacсatae)), ялицево - буковий ліс тисово - ведмежоцибулевий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxosо (bacсatae) - alliosum (ursini)), ялицево - буковий ліс тисово - волосистоосоковий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxoso (baccatae) - caricosum (pilosae)), ялицево - буковий ліс тисово - запашнопідмаренниковий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxosо (bacсatae) - galiosum (odorati)), ялицево - буковий ліс тисово - зеленчуковий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxosо (bacсatae) - galeobdolosum (lutei)), ялицево - буковий ліс тисово - перелісковий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxosо (bacсatae) - merсurialidosum (perennis)), ялицево - буковий ліс тисово - плющовий (Abieto (albae) - Fagetum (sylvaticae) taxosо (bacсatae) - hederosum (helicis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,8-15,5; І; 1, 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Закарпаття, Передкарпаття (басейн р. Прут), Сколівські Бескиди, Буковина (басейни річок Сірет і Сучава), спорадично у регіоні.

Фізико-географічні умови:

Помірна кліматична зона. Рівні ділянки і круті схили у межах висот від 250 до 1500 м н. р. м. зі світло-сірими опідзоленими і бурими лісовими ґрунтами, що підстилаються третинними піщаниками чи вапняками.

Біотоп:

Букові ліси Західної України.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Унікальний тип асоційованості домінанта під ліс ку - тиса негній-дерево (Taxus baccata) - реліктового виду, занесеного до ЧКУ, із домінантами трав’яно-чагарничкового ярусу, якими є реліктові види (плющ звичайний (Hedera helix)) чи види, занесені до ЧКУ (цибуля ведмежа (Allium ursinum)). Рідкісний тип асоційованості домінанта підліску - тиса негній-дерево - із типовими домінуючими видами деревостану та травостою.

Ботаніко-географічна значущість:

Острівні угруповання, співедифікатором яких є ялиця біла (Abies alba), що знаходиться на північно-східній межі поширення, домінант підліску - тис негній-дерево - в диз’юнктивній частині ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостани одно- чи двох’ярусної будови із зімкнутістю крон 0,5 - 0,9. Перший основний ярус утворює бук лісовий (Fagus sylvatica) II - IV бонітетів, заввишки 8 - 25 м; у Передкарпатті співдомінує ялиця біла. У другому, розрідженому, ярусі зростають явір (Acer pseudoplatanus), липа серцелиста (Tilia cordata), граб звичайний (Carpinus betulus), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), дуб скельний (Quercus petraea). В ярусі підліску переважає тис негній-дерево (0,2 - 0,4), який у віці 20 - 200 років - заввишки 3 - 6 м. Поодиноко зростають жимолость пухната (Lonicera xylosteum) та ж. чорна

(L. nigra), горобина звичайна (Sorbus aucuparia). Трав’яно-чагарничковий покрив розріджений (30%). Домінантами виступають плющ звичайний, сеслерія Хейфлерова (Sesleria heufleriana), чорниця (Vaccinium myrtillus), осока волосиста (Carex pilosa), підмаренник запашний (Galium odoratum), переліска багаторічна (Mercurialis perеnnis), цибуля ведмежа. Постійно зростають валеріана трикрила (Valeriana tripteris), ожика лісова (Luzula sylvatica), ортилія однобока (Orthilia secunda), костриця велетенська (Festuca gigantea), копитняк європейський (Asarum europaeum), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний чи добрий.

Режим збереження:

Заповідний і заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ, НПП"Сколівські Бескиди", ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Княждвірський" (Івано-Франківська обл.), ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Тисовий Яр" (Чернівецька обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Сприяння відновленню тису негній-дерево. Залучення місцезростань рослинних угруповань у Підбузькому лісництві до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Тасенкевич, 1976; Стойко, 1977а; Стойко и др., 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Буняк, 1986; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1991, 1998; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко, Л.І. Мілкіна, Л.О. Тасєнкевич