Угруповання звичайнодубових лісів

(Quercetа roboris) з домінуванням плюща звичайного (Hedera helix)

Асоціації:

Грабово - звичайнодубовий ліс плющовий (Carpineto (betuli) - Quercetum (roboris) hederosum (helicis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,8; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Подільська та Волинська височини, Закарпатська низовина (заплави річок Тиси і Боржави), Передкарпаття (долина Дністра).

Фізико-географічні умови:

Схили або плакори з дерновими сірими опідзоленими ґрунтами.

Біотоп:

Дубові ліси нейтрофільні.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості пануючих видів головного ярусу із домінантом трав’яночагарничкового ярусу - плющом звичайним (Hedera helix), який є реліктом.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання на північно-східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний, зімкнутість крон 0,8, у першому ярусі домінує дуб звичайний (Quercus robur) із незначною домішкою ясена звичайного (Fraxinus excelsior) та в’яза голого (Ulmus glabra), у другому ярусі переважає граб звичайний (Carpinus betulus). У чагарниковому ярусі поодиноко зростають бузина чорна (Sambucus nigra), бруслина європейська (Euonymus europaea), свидина кров’яна (Swida sanguinea), гордовина (Viburnum lantana). У наземному покриві переважає плющ звичайний (50 - 60%), флористичне ядро утворюють типові неморальні, переважно евтрофні, види - кропива дводомна (Urtica dioica), кінський часник черешковий (Alliaria petiolata), білоцвіт літній (Leucojum aestivum), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), підмаренник запашний (Galium odoratum), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності (на території НПП), заказний - у заказниках та на територіях решти місцезростань.

Забезпеченість охороною:

Охороняється в НПП"Подільські Товтри", ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Шупарський" (Тернопільська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Лісогосподарські заходи, спрямовані на збереження та відновлення угруповань.

Джерела інформації:

Гринь, 1954; Стойко, 1980; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко