Угруповання буково - звичайнодубових лісів

(Fageto (sylvaticae) - Quercetа (roboris))

Асоціації:

Буково - звичайнодубовий ліс волосистоосоковий (Fageto (sylvaticae) - Quercetum (roboris) caricosum (pilosae)), буково - звичайнодубовий ліс зеленчуковий (Fageto (sylvaticae) - Quercetum (roboris) galeobdolosum (lutei)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,0; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Подільська височина (Львівська, Тернопільська та Хмельницька області).

Фізико-географічні умови:

Верхні частини схилів та водороздільні плато на висотах 290 - 400 м н. р. м. з світло-сірими опідзоленими суглинками.

Біотоп:

Дубові ліси нейтрофільні.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану.

Ботаніко-географічна значущість:

Реліктові ліси в острівному місцезростанні на північно-східній межі ареалу бука лісового (Fagus sylvatica).

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан одноярусний (зімкнутість крон - 0,9 - 1,0), утворений дубом звичайним (Quercus robur) (0,4 - 0,6) та буком лісовим (0,3 - 0,5). Поодиноко трапляються граб звичайний (Carpinus betulus), береза повисла (Betula pendula), клен польовий (Acer campestre), в’яз гладкий (Ulmus laevis). Вік дерев - 60 - 90 років, висота - 22 - 25 м, I бонітет. Чагарниковий ярус не виявлений, поодиноко трапляються окремі кущі бруслини європейської (Euonymus europaea), б. бородавчастої (E. verrucosa), гордовини (Viburnum lantana). Проективне покриття трав’яного ярусу не перевищує 30%, тут домінують, відповідно до екотопів, осока волосиста (Carex pilosa) або зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum). Флористичне ядро складають типові неморальні види - копитняк європейський (Asarum europaeum), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), підмаренник запашний (Galium odoratum), анемона дібровна (Anemone nemorosa), переліска багаторічна (Mercurialis perennis) із участю субсередземноморського виду - молочаю мигдалевидного (Euphorbia amygdaloides).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в ПЗ"Розточчя", ПЗ"Медобори", ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Шупарський" (Тернопільська обл.), ландшафтному заказнику загальнодержавного значення"Іванковецький" (Хмельницька обл.), ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Урочище Подільська бучина" (Тернопільська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду. Сприяння лісовідновленню.

Джерела інформації:

Горохова, Шеляг-Сосонко, 1967; Попович, 2002; ШелягСосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко