Угруповання високоялівцевих рідколісь

(Junipereta excelsae)

Асоціації:

Високоялівцеві рідколісся бородачеві (Juniperetum (excelsae) botrioсhloosum (ischaemi)), високоялівцеві рідколісся вузлуватопирійні (Juniperetum (excelsae) elytrigiosum (nodosae)), високоялівцеві рідколісся гайовосамосилові (Juniperetum (excelsae) teucriosum (chamaedryis)), високоялівцеві рідколісся гіпнові (Juniperetum (excelsae) hypnosum (cupressiformis)), високоялівцеві рідколісся емероїднов’язелево - стоколосовидночиєві (Juniperetum (excelsae) coronilloso (emeroidis) - achnatherosum (bromoidis)), високоялівцеві рідколісся жасминово - безпліднотонконогові (Juniperetum (excelsae) jasminoso (fruticantis) - poosum (sterilis)), високоялівцеві рідколісся жасминово - бородачеві (Juniperetum (excelsae) jasminoso (fruticantis) - botriochloosum (ischaemi)), високоялівцеві рідколісся жасминово - гайовосамосилові (Juniperetum (excelsae) jasminoso (fruticantis) - teucriosum (chamaedryis)), високоялівцеві рідколісся жасминово - гіпнові (Juniperetum (excelsae) jasminoso (fruticantis) - hypnosum (cupressiformis)), високоялівцеві рідколісся жасминово - стоколосовидночиєві (Juniperetum (excelsae) jasminoso (fruticantis) - achnatherosum (bromoidis)), високоялівцеві рідколісся звіробоєлистотаволгово - безпліднотонконогові (Juniperetum (excelsae) spiraeoso (hypericifoliae) - poosum (sterilis)), високоялівцеві рідколісся звіробоєлистотаволгово - гайовосамосилові (Juniperetum (excelsae) spirаeoso (hypericifoliae) - teucriosum (chamaedryis)), високоялівцеві рідколісся звіробоєлистотаволгово - гіпнові (Juniperetum (excelsae) spirаeoso (hypericifoliae) - hypnosum (cupressiformis)), високоялівцеві рідколісся кальєчебрецеві (Juniperetum (excelsae) thymosum (callieri)), високоялівцеві рідколісся каппадокійськостоколосові (Juniperetum (excelsae) bromopsidosum (cappadocicae)), високоялівцеві рідколісся лишайникові (Juniperetum (excelsae) cladinosum (rangiferinae)), високоялівцеві рідколісся скельнокуцоніжкові (Juniperetum (excelsae) brachypodiosum (rupestris)), високоялівцеві рідколісся скумпієво - вузлуватопирійні (Juniperetum (excelsae) cotinoso (coggygriae) - elytrigiosum (nodosae)), високоялівцеві рідколісся стевеносонцецвітові (Juniperetum (excelsae) helianthemosum (stevenii)), високоялівцеві рідколісся стоколосовидночиєві (Juniperetum (excelsae) achnatherosum (bromoidis)), високоялівцеві рідколісся червоноялівцево - безпліднотонконогові (Juniperetum (excelsae) juniperoso (oxycedri) - poosum (sterilis)), високоялівцеві рідколісся червоноялівцево - вузлуватопирійні (Juniperetum (excelsae) juniperoso (oxycedri) - elytrigiosum (nodosae)), високоялівцеві рідколісся червоноялівцево - кальєчебрецеві (Juniperetum (excelsae) juniperoso (oxycedri) - thymosum (callieri)), високоялівцеві рідколісся червоноялівцево - каппадокійськостоколосові (Juniperetum (excelsae) juniperoso (oxycedri) - bromopsidosum (cappadocicae)), високоялівцеві рідколісся червоноялівцево - стоколосовидночиєві (Juniperetum (excelsae) juniperoso (oxycedri) - achnatherosum (bromoidis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,8; І; 1;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Гірський Крим (фрагментарно у західній частині та на Південному узбережжі).

Фізико-географічні умови:

Круті, переважно південні, схили нижнього поясу гір до висоти 450, зрідка до 600 м н. р. м. із щебенисто-кам’янистими сухими та дуже сухими коричневими ґрунтами на вапняках, сланцях або інших породах.

Біотоп:

Ліси ялівцю високого (Juniperus excelsa) субсередземномор’я Криму.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів різних ярусів, де домінант деревостану - ялівець високий - є реліктовим видом, занесеним до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні угруповання, що мають диз’юнктивне поширення у горах субсередземномор’я і знаходяться на північній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Полідомінантні, триярусні угруповання. Деревостан розріджений, із зімкнутістю крон 0,4 - 0,6, утворений ялівцем високим. У віці 100 - 200 років його висота досягає 10 - 12 м, діаметр стовбурів - 16 - 40 см, продуктивність V бонітету. У складі деревостану трапляються суничник дрібноплодий (Arbutus andrachne), фісташка туполиста (Pistacia mutica), дуб пухнастий (Quercus pubescens), а також сосна кримська (Pinus pallasiana). Чагарниковий ярус розріджений (0,2 - 0,4), у ньому домінують, відповідно до умов існування, скумпія звичайна (Cotinus coggygria), жасмин кущовий (Jasminum fruticans), ялівець червоний (Juniperus oxycedrus), таволга звіробоєлиста (Spiraea hypericifolia), чист кримський (Cistus tauricus). Покриття трав’яного ярусу з участю чагарничків не перевищує 60%, відзначається мозаїчністю та різноманіттям домінантів, які, залежно від екологічних умов, утворюють велику кількість угруповань. Домінантами виступають такі трав’яні види, як чий стоколосовидний (Achnatherum bromoides), пирій вузлуватий (Elytrigia nodosa), осока загострена (Carex cuspidata), о. Галлера (C. hallerana), куцоніжка скельна (Brachypodium rupestre), стоколос каппадокійський (Bromopsis cappadocicae), бородач звичайний (Botriochloa isсhaemum), костриця валіська (Festuca valesiaca), тонконіг неплідний (Poa sterilis), а також чагарнички - сонцецвіт Стевена (Helianthemum stevenii), чебрець Кальє (Thymus callieri), самосил гайовий (Teucrium chamaedrys). Мохово-лишайниковий ярус утворюють гіпн кипарисовидний (Hypnum cupressiforme) та кладонія оленяча (Cladonia rangiferina). Видовий склад угруповань досить багатий (50 - 70 видів). Флористичне ядро складають середземноморські ксерофітні та мезоксерофітні види - фібігія щитовидна (Fibigia clypeata), дорикній трав’янистий (Dorycnium herbaceum), лисохвіст піхвовий (Alopecurus vaginatus), холодок кільчастий (Asparagus verticillatus), степові понтичні та лучно-степові види - самосил повстистий (Teucrium polium), льон австрійський (Linum austriacum), тимофіївка степова (Phleum phleoides), перлівка трансільванська (Melica transsilvanica), а також кримські ендеміки - бедринець каменелюбний (Pimpinella lithophila), чебрець Кальє (Thymus callieri), юринея брудна (Jurinea sordida).

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ, Карадазькому ПЗ, ПЗ"Мис Мартьян", ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Канака" та ландшафтному заказнику загальнодержавного значення"Фіолент" (АР Крим).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Дотримання режиму абсолютної заповідності (у ПЗ). Організація моніторингу за станом угруповань, включення місцезростань рослинних угруповань до територій екомережі.

Джерела інформації:

Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985; Зеленая книга ..., 1987; Дидух, 1992; Шеляг-Сосонко та ін., 2002; Стеценко та ін., 2003.

Автор:

Л.П. Вакаренко, Я.П. Дідух