Угруповання формації офайстону однотичинкового

(Ofaistoneta monandri)

Асоціації:

Звичайносолонцево - однотичинковоофайстонова (Ofaistonetum (monandri) salicorniosum(prostratae)), однотичинковоофайстонова чиста (Ofaistonetum monandri purum), солончаковосодниково - однотичинковоофайстонова (Ofaistonetum (monandri) suaedosum (salsae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

10,8; ІІ; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Рідко в Присивашші (Херсонська обл.).

Фізико-географічні умови:

Незаливні і короткозаливні рівнинні ділянки на пухких солончаках.

Біотоп:

Засолені перезволожені екосистеми, солончаки з домінуванням однорічних галофітів.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на північно-західній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий (3045%), одноярусний, заввишки 15 - 25 см. Його утворюють едифікатор (офайстон однотичинковий (Ofaiston monandrum)) (15 - 35%), а також содник солончаковий (Suaeda salsa) (10 - 15%), солонець простертий (Salicornia prostrata) (15 - 25%), зростають покісниця Фоміна (Puccinellia fominii), п. сиваська (P. syvaschica), кермек каспійський (Lіmonium caspium), к. Мейєра (Limonium meyeri), прибережниця берегова (Aeluropus littoralis), полин сантонійський (Artemisia santonica), франкенія шорстка (Frankenia hirsuta), галіміона бородавчаста (Halimione verrucifera) (усі від 1 до 3%). Поодиноко трапляються сарсазан шишкуватий (Halocnemum strobilaceum), кермек напівкущовий (Limonium suffruticosum) i к. каспійський та інші арало-каспійські види.

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Азово-Сиваському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Розширення території АзовоСиваського НПП, пошук нових місцезнаходжень та включення їх до складу об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Білик, 1963; Коломійчук, 2002; Дубина та ін., 2007.

Автор:

Д.В. Дубина