Угруповання широколистолипово - букових лісів

(Tilieto (platyphyllae) - Fagetа (sylvaticae))

Асоціації:

Широколистолипово - буковий ліс хейфлеровосеслерієвий (Tilieto (platyphyllae) - Fagetum (sylvaticae) sesleriosum (heuflerianae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,5; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Угольський лісовий масив (Закарпатська обл.).

Фізико-географічні умови:

Північний стрімкий (450) схил вапнякових скель із світло-бурими нерозвиненими ґрунтами у межах висот 680 - 800 м н. р. м. у помірній вологій кліматичній зоні.

Біотоп:

Букові ліси Західної України.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану та травостою.

Ботаніко-географічна значущість:

Єдине місцезростання угруповання в Україні.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан різновіковий (80 - 200 років) із зімкнутістю крон 0,5 і продуктивністю V бонітету. Його утворює бук лісовий (Fagus sylvatica) та липа широколиста (Tilia platyphyllos) із домішкою дуба скельного (Quercus petraea), явора (Acer pseudoplatanus), липи серцелистої (Tilia cordata), граба звичайного (Carpinus betulus). Підлісок не сформований, поодиноко тут трапляються тис негній-дерево (Taxus baccata), ялівець козацький (Juniperus sabina) та я. звичайний (J. comunnis). У травостої (60%) домінує сеслерія Хефлерова (Sesleria heufleriana) (50%) з участю постійних видів - борідника Прейса (Jovibarba preissiana), ломикаменя волотистого (Saxifraga paniculata), перестріча Гербіха (Melampyrum herbichii), очитка карпатського (Sedum carpaticum) та о. іспанського (S. hispanicum), листовика сколопендрового (Phyllitis scolopendrium), молочаю кипарисовидного (Euphorbia cyparissias), перлівки трансільванської (Melica transsilvanica), п. пониклої (M. nutans) та інших.

Потенціал відновлюваності:

Слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у Карпатському БЗ (Угольський заповідний масив).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповання.

Джерела інформації:

Тасєнкевич, 1975; Тасенкевич, 1976; Стойко и др., 1980а; Стойко, Тасенкевич, 1980; Стойко та ін., 1982, 1991, 1998; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич