Угруповання формацій горбасто - мочажинного комплексу

фускум-магелланікум - сфагнової пригніченозвичайнососнової (Sphagneta (fusci, magellanici) depressipinetosa (sylvestris)), осоково - сфагнової (Cariceto (rostratae et limosae) - Sphagneta (cuspidati)), шейхцерієво - сфагнової (Scheuchzerieto - Sphagneta (cuspidati))

Асоціації:

На горбах: звичайноcосново - андромедово - сфагнова (Pinetum (sylvestris) andromedoso (polifoliae) - sphagnosum (Sphagnum fuscum, S. magellanicum)), звичайноcосново - болотножуравлиново - сфагнова (Pinetum (sylvestris) oxycoccoso (palustris) - sphagnosum (S. fuscum, S. magellanicum)), звичайнососново - піхвовопухівково - сфагнова (Pinetum (sylvestris) eriophoroso (vaginati) - sphagnosum (S. fuscum, S. magellanicum)). У мочажинах: осоково - сфагнова (Caricetum (rostratae et limosae) sphagnosum (S. cuspidatum)), осоково - шейхцерієво - сфагнова (Caricetum (lasiocarpae) scheuchzerioso (palustris) - sphagnosum (S. cuspidatum)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,4; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Північна смуга Західного Полісся (Рівненська обл., Рокитнівський р - н, болотний масив Сира Погоня).

Фізико-географічні умови:

Ділянки оліготрофних боліт у реліктових льодовикових долинах. Болота досягли найвищого для Українського Полісся ступеня розвитку із диференціацією на середньозволожені горби та обводнені мочажини. Шар торфу 2 - 4 м, поклади оліготрофні та мішані оліготрофні.

Біотоп:

Горбасто-мочажинні комплекси Полісся.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Єдині на території України комплексні болотні угруповання, які складаються з горбів та мочажин, що обумовлює їх надзвичайну рідкісність та високу наукову цінність.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання поширені в тайговій зоні і представлені в Україні лише на даному масиві.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Горби видовжено-овальної форми, подекуди нагадують гряди, характерні для тайгових боліт, вкриті пригніченою розрідженою сосною звичайною (Pinus sylvestris) (0,1 - 0,3) заввишки 1 - 3 м та продуктивністю V - Va бонітетів. Трав’яно-чагарничковий ярус негустий (40 - 50%), основу його складають домінанти асоціацій, а також інші види - нечисельні, зокрема росичка круглолиста (Drosera rotundifolia), багно болотне (Ledum palustre). Моховий покрив (80 - 90%) сформований сфагном бурим (Sphagnum fuscum) та с. рожевим (S. rubellum). Мочажини безлісі, трав’яно-чагарничковий покрив розріджений (20 - 35%), основну роль відіграють домінанти мочажинних асоціацій. Моховий покрив (70 - 80%) насичений водою або затоплений, переважає сфагн загострений (S. cuspidatum).

Потенціал відновлюваності:

Дуже низький.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Рівненському ПЗ (заповідна ділянка"Сира Погоня")

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Проведення гідрологічних досліджень та досліджень із структури та динаміки рослинного покриву унікального комплексу.

Джерела інформації:

Брадіс, 1969; Андриенко, Шеляг-Сосонко,1983; Зеленая книга..., 1987; Фіторізноманіття Українського Полісся..., 2006.

Автор:

Т.Л. Андрієнко-Малюк