Угруповання формації пригніченоялиново - сфагнової

(Sphagneta depressipiceetosa)

Асоціації:

Пригніченоялиново - піхвовопухівково - андромедово - сфагнова

(Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati) - andromedoso (polifoliaе) - sphagnosum (Sphagnum flexuosum, S. magellanicum)), пригніченоялиново - піхвовопухівково - болотножуравлиново - сфагнова (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati) - оxycoccoso (palustris) - sphagnosum (S. magellanicum)), пригніченоялиново - піхвовопухівково - малоквітковоосоково - сфагнова (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati) - caricoso (pauiciflorae) - sphagnosum (S. palustris, S. russowii)), пригніченоялиново - піхвовопухівково - сфагнова (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati) - sphagnosum (S. flexuosum)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

10,0 - 12,9; І, ІІ; 3;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Лісовий пояс Українських Карпат (Скибові та Привододільні Ґорґани) (Івано-Франківська, Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

Болота оліготрофні або мезооліготрофні. Формуються в улоговинах річкових терас лісового поясу. Торфові поклади 2 - 4 м глибиною, переходові або мішані верхові, із шаром деревного та деревно-сфагнового торфу на дні.

Біотоп:

Лісові та зрідженолісові сфагнові болота.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісні азональні угруповання.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні для України гірські болотні угруповання, відсутні на рівнині України, характерні для гір Центральної Європи.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревний ярус розріджений, зімкнутість крон 0,1 - 0,3. Тут зростає пригнічена (Va - Vб бонітетів) ялина європейська (Picea abies), заввишки 1 - 4 м. Добре виявлений трав’яночагарничковий ярус (проективне покриття 40 - 60%). Основу його складають бореальні види сфагнових боліт. Крім домінантів, пухівки піхвової (Eriophorum vaginatum), андромеди багатолистої (Andromeda polifolia), журавлини болотної (Oxycoccus palustris), зростають ринхоспора біла (Rhynchospora alba), росичка круглолиста (Drosera rotundifolia), осока жовта (Carex flava). Трапляються арктобореальні та бореальні види, відсутні або дуже рідкісні на болотах рівнинної частини України, зокрема водянка чорна (Empetrum nigrum) і осока малоквіткова (Carex pauciflora), а також деякі види сфагнових мохів - сфагн Руссова (Sphagnum russowii), с. магеланський (S. magellanicum). Моховий покрив щільний (75 - 90%).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському БЗ, Карпатському НПП, гідрологічних пам’ятках природи загальнодержавного значення"Лисак","Мшана","Ширковець","Осмолода" (Івано-Франківської обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Заборона меліорації на прилеглих територіях та видобутку торфу. Моніторинг за станом боліт.

Джерела інформації:

Андрієнко, 1968; 1974; Андриенко, 1982; Зеленая книга ..., 1987.

Автор:

Т.Л. Андрієнко-Малюк