Угруповання формації іржавосашниково - гіпнової

(Schoenetо (ferruginei) - Hypneta)

Асоціації:

Іржавосашниково - гіпнова (Schoenetum (ferruginei) hypnosum), молінієво - іржавосашниково - гіпнова (Molinieto (caeruleae) - Schoenetum (ferruginei) hypnosum), очеретово - іржавосашниково - гіпнова (Phragmiteto (australis) - Schoenetum (ferruginei) hypnosum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,8; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Мале Полісся, Волинське лесове плато, Західне Поділля (Львівська, Рівненська, Хмельницька області).

Фізико-географічні умови:

Карбонатні евтрофні болота у заплавах невеликих річок. Зволоження середнє. Шар торфу - 1 - 3 м, торфи драговинні, рН 6 - 7.

Біотоп:

Карбонатні болота зі сашником іржавим (Schoenus ferrugineus).

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, де домінант основного під’ярусу - сашник іржавий - є середньоєвропейським видом рідкісної групи карбонатних боліт, занесеним до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Рідкісні середньоєвропейські угруповання, основна частина ареалу яких знаходиться в альпійській системі, з локалітетами на південь та схід. В Україні знаходяться на східній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревний ярус відсутній, чагарники трапляються поодиноко. Травостій середньогустий (60 - 80%), диференційований на два під’яруси. Основний під’ярус заввишки 40 - 50 см формує сашник іржавий з покриттям 45 - 70%. На обводнених ділянках розріджений (15 - 25%) під’ярус створює очерет південний (Phragmites australis), а на підсушених - молінія голуба (Molinia caerulea). Постійно ростуть осока здута (Carex rostrata), о. жовта (C. flava), о. чорна (C. nigra), коручка болотна (Epipactis palustris), бобівник трилистий (Menyanthes trifoliata). У флористичному складі поруч із бореальними видами є низка рідкісних середньоєвропейських видів, занесених до ЧКУ, а саме: осока Девелла (Carex davalliana), сверція багаторічна (Swertia perennis), товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris). У моховому покриві з покриттям 50 - 80% переважають види, характерні для карбонатних боліт - дрепаноклад Зендтнера (Drepanocladus sendtneri), філонотіс вапняковий (Phylonotis calcarea), кампілій зірчастий (Campylium stellatum).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний, досить довго зберігається при зниженні рівня ґрунтових вод, проте поступово трансформується в іржавосашниково - молінієві угруповання.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Дермансько-Мостівському РЛП (Рівненська обл.), ботанічних заказниках загальнодержавного значення"Бущанський","Устенський" (Рівненська обл.), ландшафтному заказнику місцевого значення"Верхобузький" (Львівська обл.), ботанічній пам’ятці природи місцевого значення"Дерманська" (заплава р. Устя, Рівненська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Створення нових природнозаповідних територій у Львівській та Хмельницькій областях, моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Барбарич, 1955; Брадис, Балашов, 1967; Брадіс, 1969; Андриенко, 1982; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998; Андрієнко, Прядко, 2001.

Автор:

Т.Л. Андрієнко-Малюк