Угруповання формації берези низької

(Betuletа humilis)

Асоціації:

Гіпново - низькоберезова (Betuletum (humilis) hypnosum), сфагново - пухнатоплодоосоково - низькоберезова (Betuletum (humilis) caricoso (lasiocarpae) - sphagnosum), сфагново - низькоберезова (Betuletum (humilis) sphagnosum), чорноосоково - низькоберезова (Betuletum (humilis) сaricosum (nigrae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

12,3 - 12,5; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Переважно Українське Полісся, зрідка на Волинській височині та Розточчі.

Фізико-географічні умови:

Широкий діапазон середньозволожених болотних екотопів - від евтрофних осокових до мезоевтрофних та мезотрофних. Торфовий поклад неглибокий (1 - 2 м), переважно евтрофний або мішаний мезотрофний.

Біотоп:

Чагарникові болота.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, де береза низька (Betula humilis) є реліктовим видом, занесеним до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Бореальні угруповання на південній межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Чагарниковий ярус (заввишки 1 - 2,5 м) утворює береза низька із зімкнутістю 0,3 - 0,6. Часто трапляється групами. Кращий розвиток має на ділянках евтрофних боліт. Травостій здебільшого розріджений (20 - 30%), на ділянках осокових асоціацій густі-ший - 50 - 60%. Основу травостою складають бореальні болотні, лучноболотні види, а саме: осока чорна (Carex nigra) (30%), о. пухнатоплода (С. lasiocarpa) (30 - 40%), о. дерниста (С. caespitosa), о. просовидна (C. panicea), куничник сіруватий (Calamagrostis canescens) та к. непомітний (C. neglecta), вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris) та інші. Сфагновий покрив нерідко досить густий, досягає 90 - 95%, на ділянках мезотрофних асоціацій - 60 - 80%, його утворюють переважно сфагн обманливий (Sphagnum fallax), с. болотний

(S. palustre), с. притуплений (S. obtusum).

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Заповідний, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в ПЗ"Розточчя", Черемському ПЗ, Шацькому НПП (болота Лука і Піддовге-Підкругле).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Недопущення меліоративних робіт на прилеглих територіях, контроль за станом популяцій берези низької.

Джерела інформації:

Брадіс, 1969; Андриенко, 1982; Стойко та ін., 1998; Фіторізноманіття Українського Полісся ..., 2006.

Автор:

Т.Л. Андрієнко-Малюк