Угруповання формації тонконога Дейла

(Poetа deylii)

Асоціації:

Лежачосухоцвітово - дейлотонконогова (Poetum (deylii) gnaphaliosum (supini)), мутеліноволігустиково - дейлотонконогова (Poetum (deylii) ligusticosum (mutellianae)), рунянково - дейлотонконогова (Poetum (deylii) polytrichosum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,0; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський та альпійський пояси Українських Карпат (Мармароський та Чорногірський масиви) (Івано-Франківська і Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

Привершинні (на висоті 1620 - 1990 м н. р. м.) ділянки північних схилів стрімкістю 20 - 250 з бідними щебенистими кислими і вологими ґрунтами холодної кліматичної зони.

Біотоп:

Субальпійські луки із домінуванням злаків, трав’яні злаковники альпійських луків на кислих силікатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів. Домінант - тонконіг Дейла (Poa deylii) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінування ендемічного виду - тонконога Дейла.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Густий (80 - 100%) травостій диференційований на два під’яруси. Перший, невисокий (10 - 20 см), під’ярус формує тонконіг Дейла (15 - 60%). Тут зростають (з покриттям 10 - 30%) сухоцвіт лежачий (Gnaphalium supinum), лігустик мутеліновий (Ligusticum mutellina). Рідше трапляються ситник трироздільний (Juncus trifidus), костриця мальована (Festuca picta), щучник дернистий (Deschampsia caespitosa), нечуйвітер альпійський (Hieracium alpinum), пахуча трава альпійська (Anthoxanthum alpinum). Другий під’ярус утворюють мохи - рунянка шестикутна (Polytrichum sexangulare), дикран мітловидний (Dicranum scoparium), ракомітрій сивуватий (Rhacomitrium canescens).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності або заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу. Включення місцезростань угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Малиновський, 1980; Стойко, Тасєкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич