Угруповання формації костриці скельної

(Festucetа saxatilis)

Асоціації:

Альпійськочебрецево - скельнокострицева (Festucetum (saxatilis) thymosum (alpestris)), вічнозеленоосоково - скельнокострицева (Festucetum (saxatilis) caricosum (sempervirentis)), скельнокострицева чиста (Festucetum saxatilis purum).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,5; І; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський пояс Українських Карпат (Мармароський та Чивчинський масиви) (Івано-Франківська, Закарпатська області).

Фізико-географічні умови:

Південно-східні, рідше південно-західні стрімкі (20 - 500) вапнякові скелі у межах висот 1410 - 1740 м н. р. м. із щебенистими малопотужними (до 40 см) ґрунтами, які мають слабокислу або лужну реакцію, у холодній кліматичній зоні.

Біотоп:

Субальпійські луки із домінуванням злаків.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінантів.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання на північно-східній межі ареалу, сформоване карпатським ендемічним видом - кострицею скельною (Festucа saxatilis).

Ценотична структура та флористичне ядро:

Флористично багатий і густий (60 - 100%) травостій, диференційований на три під’яруси. Перший, основний, під’ярус формує костриця скельна (50 - 60%) з участю к. лежачої (F. airoides), осоки вічнозеленої (Carex sempervirens), купальниці європейської (Trollius europaeus), тонконога альпійського (Poa alpina), фітеуми кулястої (Phyteuma orbiculare), трищетинника альпійського (Trisetum alpestre), у нижчих під’ярусах зростають чебрець гарний (Thymus pulcherrime) та ч. альпійський (Th. alpestris), щебрушка Баумгартена (Acinos baumgartenii) та інші. Флористичний склад багатий на ендемічні та реліктові види, такі, як костриця карпатська (Festuca carpatica), китятки гіркі (Polygala subamara), льонолисник альпійський (Thesium alpinum), аконіт Жакена (Aconitum jacquinii), волошка східнокарпатська (Centaurea kotschyana), талабан Ковача (Thlaspi kovacsii), ломикамінь висхідний (Saxifraga adscendens), л. жовтозелений (S. luteo-viridis), білотка альпійська (Leontopodium alpinum), сосюрея різноколірна (Saussurea discolor) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності або заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Карпатському БЗ.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Бедей, 1967; Малиновський, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич