Угруповання формації костриці безостої

(Festucetа inarmatae)

Асоціації:

Безостокострицева чиста (Festucetum inarmatae purum), вічнозеленоосоково - безостокострицева (Festucetum (inarmatae) cari co sum (sempervirentis)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Субальпійський пояс Українських Карпат (Бескидський, Чорногірський, Свидовецький, Мармароський, Чивчинський масиви).

Фізико-географічні умови:

Стрімкі (30 - 450) схили південної та східної експозицій у межах висот 1400 - 2000 м н. р. м з неглибокими щебенистими лужними ґрунтами холодної кліматичної зони.

Біотоп:

Субальпійські та альпійські луки із домінуванням злаків.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінування ендемічного виду - костриці безостої (Festucа inarmata); співдомінування погранично-ареального виду - осоки вічнозеленої (Carex sempervirens).

Ценотична структура та флористичне ядро:

Невисокий (25 - 30 см), з покриттям 50 - 80% травостій, диференційований на два або три під’яруси. Його формує домінант (20 - 60%) з участю осоки вічнозеленої, дзвоників мінливих (Campanula kladniana), пахучої трави альпійської (Anthoxanthum alpinum), чебреця альпійського (Thymus alpestris) з покриттям 1 - 5%, поодиноко трапляються костриця лежача (Festuca airoides), к. карпатська (F. carpatica), сеслерія голубувата (Sesleria coerulans), ломикамінь волотистий (Saxifraga paniculata), жовтець Хорншуха (Ranunculus hornschuchii) та інші, серед яких багато рідкісних, ендемічних і реліктових видів, зокрема: деревій Шура (Achillea schurii), королиця Раціборського (Leucanthemum raciborskii), осот Кернера (Carduus kerneri), первоцвіт Галлера (Primula halleri), родіола рожева (Rhodiola rosea), чихавка тонколиста (Ptarmica tenuifolia), бартсія альпійська (Bartsia alpina). У моховому ярусі звичайними є рунянка гарна (Polytrichum formosum) та тортелла скручена (Tortella tortuosa).

Потенціал відновлюваності:

Добрий.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Скелі Близниці" (Закарпатська обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду.

Джерела інформації:

Малиновський, 1980; Стойко, Тасєнкевич, Мілкіна, 1982; Зеленая книга ..., 1987; Шеляг-Сосонко, Попович, Устименко, 1997; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич