Угруповання формації горянки дворядної

(Oreochloetа distichae)

Асоціації:

Трироздільноситниково - дворядногорянкова (Oreochloetum (distichae) juncosum (trifidi)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

14,2; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Альпійський пояс Українських Карпат (Чорногірський масив) (Івано-Франківська обл.).

Фізико-географічні умови:

Гребінь гірської вершини на пенеплeнізованій вітроударній ділянці із скелетним ґрунтом з добре розвиненим дерновим горизонтом у холодній кліматичній зоні.

Біотоп:

Трав’яні злаковники альпійських луків на кислих силікатних породах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінантів, де домінант - горянка дворядна (Oreochloа disticha) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант знаходиться за межами суцільного ареалу, а співдомінант - на межі ареалу. Єдиний в Україні локалітет угруповання.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Густий (80 - 90%) травостій диференційований на два під’яруси. У першому під’ярусі поодиноко зростають ситник трироздільний (Juncus trifidus), сеслерія голубyвата (Sesleria coerulans) та інші високотравні рослини. Основним є другий під’ярус, який формує домінант (60%), утворюючи щільні дернинки. Тут зростають підбілик альпійський (Homogyne alpina), сольданела угорська (Soldanella hungarica), дзвоники альпійські (Campanula alpina), д. мінливі (C. kladniana), перстач золотистий (Potentilla aurea), баранець звичайний (Huperzia selago). У моховому ярусі зростають дикран мітловидний (Dicranum scoparium), ритидіадельф трикутний (Rhytidiadelphus triquetrus), цетрарія ісландська (Cetraria islandica) та інші.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Регульованої заповідності або заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняється у Карпатському НПП.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу стану угруповання.

Джерела інформації:

Малиновський, 1980; Зеленая книга ..., 1987; Стойко та ін., 1998.

Автор:

П.М. Устименко, Л.О. Тасєнкевич