Угруповання формації золотобороднику цикадового

(Chrysopogoneta gryllis)

Асоціації:

Звичайноголосхенусово - цикадовозолотобородникова (Chrysopogonetum (gryllіs) scirposum (holoschoeni)), наземнокуничниково - цикадовозолотобородникова (Chrysopogonetum (gryllіs) calamagrostidosum (epigeioris)), приморськометлюгово - цикадовозолотобородникова (Chrysopogonetum (gryllіs) aperosum (maritimae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

10,6; ІІ; 3;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Рідко у степовій зоні України (Північне Причорномор’я).

Фізико-географічні умови:

Невисокі кучугури з мікродепресіями, рівнинні незаливні слабозасолені і незасолені ділянки з слабозадернованими супіщаними ґрунтами.

Біотоп:

Псамофітні угруповання морських берегів акумулятивного типу, що не мають густого трав’яного покриву.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінуючих видів.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор на межі ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій середньогустий, складається із двох під’ярусів. Перший під’ярус (заввишки 50 - 120 (150) см) формує едифікатор - золотобородник цикадовий (Chrysopogon gryllus) (35 - 40%), а також метлюг приморський (Apera maritima) (25 - 30%), куничник наземний (Calamagrostis epigeios) (20 - 25%), комишівник звичайний (Scirpoides holoschoenus) (10 - 15%), жито дике (Secale sylvestre) (1 - 5%), оман верболистий (Inula salicina) (1 - 3%), молочай Сегієрів (Euphorbia seguieriana) (1 - 3%), льон австрійський (Linum austriacum) (до 1%), лешиця волотиста (Gypsophilla paniculata) (до 1%). Другий під’ярус розріджений, його утворюють з проективним покриттям від 1 до 3%, або поодиноко, костриця Беккера (Festuca beckeri), осока колхідська (Carex colchica), подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata), п. солончаковий (P. salsa), п. Корнута (P. сornuti), анізанта неплідна (Anisantha sterilis), самосил часниковий (Teucrium scordium) та ін. Переважають названі європейські види та види Древнього Середзем’я, а також чорноморсько-каспійські, частіше неоендемічні - гвоздика плоскозуба (Dianthus platyodon), люцерна Котова (Medicago kotovii), волошка одеська (Centaurea odessana), сиренія сиза (Syrenia cana), бурачок Борзи (Alyssum borzаeanum) та інші.

Потенціал відновлюваності:

Незадовільний.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються у Дунайському БЗ, АзовоСиваському НПП та ботанічному заказнику загальнодержавного значення"Джарилгацький" (Херсонська область).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезнаходжень на території Жебриянського приморського пасма (Одеська обл.) до складу зони абсолютної заповідності Дунайського БЗ, створення Джарилгацького НПП. Моніторинг стану угруповань.

Джерела інформації:

Котенко и др., 2000; Дубина та ін., 2003; Дубина, Дзюба, 2005; Дубина та ін., 2007.

Автор:

Д.В. Дубина