Угруповання формації полину суцільнобілого

(Artemisieta hololeucae)

Асоціації:

Вапнолюбнобедринцево - суцільнобілополинова (Artemisietum (hololeucae) pimpinellosum (titanophilae)), вапняковочебрецево - суцільнобілополинова (Artemisietum (hololeucae) thymosum (calcarei)), крейдяногісопово - суцільнобілополинова (Artemisietum (hololeucae) hyssoposum (cretacei)), крейдяноранниково - суціль но білополинова (Artemisietum (hololeucae) scrophulariosum (cretаceae)), сіро плодо маренково - суцільнобілополинова (Artemisietum (hololeucae) asperulosum (tephrocarpae)), солончаковоподорожниково - суцільнобілополинова (Artemisietum (hololeucae) plantaginosum (salsae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,5 - 17,5; І; 1;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Басейни річок Сіверського Дінця та Кринки (Донецька, Луганська та Харківська області).

Фізико-географічні умови:

Схили річкових долин, балок та окремих гір з крейдяними відслоненнями.

Біотоп:

Різнотравно-гісопові угруповання на карбонатах Середньоруської височини та Донецького кряжу.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінанта та співдомінантів. Домінант (полин суцільнобілий (Artemisia hololeuca)) та співдомінант (ранник крейдяний (Scrophularia cretacea)) занесені до ЧКУ, ЄЧС та ЧК МСОП; співдомінант - гісоп крейдяний (Hyssopus cretaceus) - до ЧКУ та ЄЧС.

Ботаніко-географічна значущість:

Ендемічні угруповання. Домінант та деякі співдомінанти є вузькими кретофільними ендеміками басейнів річок Сіверського Дінця та Дону.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Одноярусні, досить розріджені угруповання. Загальне проективне покриття становить 30 - 35%, полину суцільнобілого - 10 - 20%, співдомінантів різних угруповань - до 10%. Переважають кретофільні види, серед яких багато ендемічних, а саме: бедринець вапнолюбний (Pimpinella titanophila), юрінея короткоголова (Jurinea brachycephala), ранник крейдяний, громовик донський (Onosma tanaitica), смілка крейдяна (Silene cretacea), гісоп крейдяний, проломник КозоПолянського (Androsace kozo-poljanskii), льон український (Linum ucrainicum), левкой запашний (Mattiola fragrans) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Регламентованої заповідності, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Українському степовому ПЗ (відділення"Крейдова флора"), НПП"Святі гори", ботанічних заказниках місцевого значення"Крейдяна рослинність біля с. Кірове","Пристінське" (Донецька обл.),"Крейдяні відслонення" (Луганська обл.), ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного значення"Балка Гірка" (Донецька обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду та структурних елементів екомережі. Моніторинг за станом угруповань.

Джерела інформації:

Гринь, 1973; Перспективная сеть…, 1987; Кондратюк и др., 1988; Ткаченко та ін., 1998; Вакаренко, Дубина, 2006.

Автор:

Л.П. Вакаренко