Угруповання формації грабельків Бекетова

(Erodieta beketowii)

Асоціації:

Валіськокострицево - бекетовограбелькова (Erodietum (beketowii) festucosum (valesiacae)), вапнолюбнобедренцево - бекетовограбелькова (Erodietum (beketowii) pimpinellosum (titanophilae)), гранітночебрецево - бекетовограбелькова (Erodietum (beketowii) thymosum (granitici)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

15,0 - 17,0; І; 1;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Середня течія річок Кальміус та Кальчик (Донецька обл.).

Фізико-географічні умови:

Гранітні скелі, осипи, відслонення доломітів та сланців.

Біотоп:

Петрофітні угруповання на гранітах.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості. Домінант - грабельки Бекетова (Erodium beketowii) - занесений до ЧKУ, ЄЧС та ЧК МСОП.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант - вузький ендемік.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Розріджені агломеративні зарості із загальним проективним покриттям до 40%. Домінант - грабельки Бекетова - має досить низьке проективне покриття (до 25%), співдомінантами (з покриттям до 15 - 20%) виступають чебрець гранітний (Thymus graniticus), бедринець вапнолюбний (Pimpinella titanophila) та костриця валіська (Festuca valesiaca). У складі угруповань переважають облігатно-петрофільні види, серед яких багато ендемічних, а саме: чебрець гранітний, ковила гранітна (Stipa graniticola), маренка гранітна (Asperula graniticola), юринея гранітна (Jurinea granitica), ранник донецький (Scrophularia donetzica). Трапляються також широкоареальні петрофітно-степові види - полин австрійський (Artemisia austriaca), головачка уральська (Cephalaria uralensis), ковила волосиста (Stipa capillata) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Дуже слабкий.

Режим збереження:

Абсолютної заповідності.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Українському степовому ПЗ (Кальміуське відділення).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань до територій екомережі. Пошук та картування нових місцезнаходжень. Моніторинг стану угрупованнь.

Джерела інформації:

Зеленая книга..., 1987; Генов, Ілляшенко, Мовчан та ін., 1991.

Автор:

Л.П. Вакаренко