Угруповання формації солодки голої

(Glycyrrhiseta glabrae)

Асоціації:

Валіськокострицево - голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) festucosum (valesiacae)), вузьколистотонконогово - голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) poosum (angustifoliае)), гіллястоколосняково - голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) leymosum (racemosi)), голосолодкова чиста (Glycyrrhisetum glabrae purum), колхікоосоково - голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) caricosum (colchicae)), піщаноцминово - голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) helichrisosum (arenarii)), чорноморськоколосняково - голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) leymosum (sabulosae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,1; І; 4;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Причорноморська та Приазовська низовини степової зони України (Одеська, Херсонська, Запорізька, Донецька області).

Фізико-географічні умови:

Рівнинні ділянки та неглибокі зниження з солонцюватими чорноземними ґрунтами, черепашкові літоральні вали приморських кіс, приморські піски.

Біотоп:

Південні полиново-злакові степи.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Звичайний тип асоційованості домінанта та співдомінантів.

Ботаніко-географічна значущість:

Домінант та співдомінанти в межах ареалу.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Травостій угруповань щільний (60 - 95%) одноярусний, розділяється на два-три під’яруси. Перший під’ярус (заввишки 80 - 140 см) формує едифікатор - солодка гола (Glycyrrhisa glabra) (60 - 80%), - інколи з досить значною участю с. щетинистої (G. echinata). Співдомінантами різних угруповань виступають тонконіг вузьколистий (Poa angustifolіa), колосняк китицевий (Leymus racemosus), к. чорноморський (L. sabulosus), костриця валіська (Festuca valesiaca), осока колхідська (Carex colchica), цмин пісковий (Helichrysum arenarium). У складі травостою переважають ксерофітні та мезоксерофітні степові євразійські види - оман німецький (Inula germanica), шавлія дібровна (Salvia nemorosa), залізняк колючий (Phlomis pungens), кермек широколистий (Limonium platyphyllum) тощо.

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Українському степовому ПЗ (відділення Хомутовський степ), РЛП"Меотида" (Донецька обл.).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезнаходжень угруповань до територій природно-заповідного фонду та екомережі. Заборона заготівлі кореневищ. Пошук та картування нових місцезнаходжень. Моніторинг стану угруповань.

Джерела інформації:

Зеленая книга ..., 1987; Ілляшенко, Мовчан, 1991; Ткаченко, Дідух, Генов та ін., 1998.

Автор:

Л.П. Вакаренко, Я.І. Мовчан