Угруповання грабово - серцелистолипово - букових лісів

(Carpineto (betuli) - Tilieto (cordatae) - Fagetа (sylvaticae))

Асоціації:

Грабово - серцелистолипово - буковий ліс волосистоосоковий (Carpineto (betuli) - Tilieto (cordatae) - Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae)), грабово - серцелистолипово - буковий ліс запашнопідмаренниковий (Carpineto (betuli) - Tilieto (cordatae) - Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati)), грабово - серцелистолипово - буковий ліс ланцетовиднозірочниковий (Carpineto (betuli) - Tilieto (cordatae) - Fagetum (sylvaticae) stellariosum (holosteae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

11,4; І; 2;"перебувають під загрозою зникнення".

Поширення в Україні:

Львівська, Тернопільська (Гологоро-Кременецький кряж), Івано-Франківська області.

Фізико-географічні умови:

Середні частини та підніжжя схилів ГологороКременецького кряжа, в передгір’ях Карпат - нижні частини некрутих схилів, на плоских вершинах заввишки 150 - 400 м н. р. м. Ґрунти сірі і темно-сірі лісові, в передгір’ях - буроземи.

Біотоп:

Букові ліси Західної України.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Реліктові угруповання середнього голоцену із рідкісним типом асоційованості домінуючих видів деревостану.

Ботаніко-географічна значущість:

Едифікатор - бук лісовий (Fagus sylvatica) - знаходиться на північно-східній межі суцільного поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Складні деревостани із зімкнутістю крон 0,8 - 0,9. Перший ярус (0,4 - 0,5) утворює бук лісовий I бонітету із домішкою явора (Acer pseudoplatanus), клена гостролистого (A. platanoides), черешні (Cerasus avium), осики (Populus tremula). Другий ярус (0,3 - 0,4) формують граб звичайний (Carpinus betulus) та липа серцелиста (Tilia cordata). Ярус підліску не сформований. Поодиноко зростають бруслина європейська (Euonymus europaea), б. бородавчаста (E. verrucosa), ліщина звичайна (Corylus avellana), вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum). У розрідженому (30 - 40%) травостої домінують осока волосиста (Carex pilosa), підмаренник запашний (Galium odoratum), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea). Поодиноко трапляються зубниця бульбиста (Dentaria bulbifera), медунка темна (Pulmonaria obscura), безщитник жіночий (Athyrium filix-femina), осока пальчаста (Carex digitata), ожика волосиста (Luzula pilosa), веснівка дволиста (Majanthemum bifolium), апозерис смердючий (Aposeris foetida), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas), печіночниця звичайна (Hepatica nobilis), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), вороняче око звичайне (Paris quadrifolia).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Заказний.

Забезпеченість охороною:

Не охороняються.

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Включення місцезростань рослинних угруповань до природно-заповідного фонду, вивчення сучасного стану угруповань.

Джерела інформації:

Голубец, Стойко, 1979, 1989; Шеляг-Сосонко та ін., 2002.

Автор:

С.М. Стойко, П.М. Устименко