Угруповання балканськобукових лісів тисових

(Fageta (sylvaticae ssp. moesiacae) taxosa (baccatae))

Асоціації:

Балканськобуковий ліс тисовий (Fagetum (sylvaticae ssp. moesiacae) taxosum (baccatae)), балканськобуковий ліс тисово - п’ятилистозубницевий (Fagetum (sylvaticae ssp. moesiacae) taxoso (baccatae) - dentariosum (quinquefoliae)).

Cинфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус угруповань:

13,8; І; 2;"рідкісні".

Поширення в Україні:

Гірський Крим (Великий каньйон Криму, г. Чатир-Даг, г. Ай-Петрі, с. Вел. Садове).

Фізико-географічні умови:

На висотах від 400 до 1200 м н. р. м., ґрунти темнобурі свіжі.

Біотоп:

Букові ліси Гірського Криму.

Фітоценотична та аутфітосозологічна значущість:

Рідкісний тип асоційованості домінуючих видів деревостану. Співдомінант деревостану - тис негнійдерево (Taxus baccata) - занесений до ЧКУ.

Ботаніко-географічна значущість:

Угруповання на північній межі ареалу, мають диз’юнктивне поширення.

Ценотична структура та флористичне ядро:

Деревостан двох’ярусний, зімкнутість крон - 0,9 - 1,0. Перший ярус утворює бук балканський (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), який у віці 200 - 250 років заввишки 25 м і вище, має діаметр стовбурів 50 см і більше, зімкнутість крон - 0,9, продуктивність - II - III бонітетів. Другий, розріджений, ярус утворює тис негній-дерево. У трав’яному ярусі домінує зубниця п’ятилиста (Dentaria quinquefolia) (до 40%) або домінант не виражений, трав’яний покрив розріджений (менше 10%). У складі угруповань трапляються типові неморальні види, такі як підмаренник запашний (Galium odoratum), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), купина пахуча (Polygonatum odoratum), підсніжник складчастий (Galanthus plicatus), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), арум видовжений (Arum elongatum), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas).

Потенціал відновлюваності:

Задовільний.

Режим збереження:

Абсолютної або регульованої заповідності, заказний.

Забезпеченість охороною:

Охороняються в Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ, ландшафтному заказнику загальнодержавного значення"Великий каньйон Криму" (АР Крим).

Біотехнічні та созотехнічні рекомендації:

Організація моніторингу за станом угруповань. Включення місцезростань рослинних угруповань, що не охороняються, до природно-заповідного фонду і до територій екомережі. Дослідження популяцій тису негній-дерево.

Джерела інформації:

Дидух, 1985, 1992.

Автор:

Л.П. Вакаренко, Я.П. Дідух