Перелік типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні

 • Угруповання формації водяного горіху плаваючого (Trapeta natantis)
 • Угруповання кримськососнових лісів (Pineta pallasianae)
 • Угруповання сіровільхових лісів з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (Alnetа incanae з домінуванням Matteuccia struthiopteris)
 • Угруповання ялинових лісів (Piceetа abietis)
 • Угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae)
 • Угруповання формації ковили Лессінга (Stipeta lessingianae)
 • Угруповання формації водяного жовтецю Ріона (Batrachieta rionii)
 • Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae)
 • Угруповання формації їжачої голівки маленької (Sparganieta minimi)
 • Угруповання формації куширу напівзануреного (Ceratophylleta submersi)
 • Угруповання формації лепешняку тростинового (Glycerieta arundinaceae)
 • Угруповання формації сальвінії плаваючої (Salvinieta natantis)