Перелік природних рослинних угруповань, що перебувають під загрозою зникнення і підлягають охороні

 • Угруповання букових лісів з домінуванням барвінку малого (Fagetа sylvaticae з домінуванням Vinca minor)
 • Угруповання букових лісів з домінуванням плюща звичайного (Fagetа sylvaticae з домінуванням Hedera helix)
 • Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Fagetа sylvaticae з домінуванням Allium ursinum)
 • Угруповання грабово-серцелистолипово-букових лісів (Carpineto (betuli)- Tilieto (cordatae)-Fagetа (sylvaticae))
 • Угруповання скельнодубово-букових лісів (Querceto (petraeae)-Fagetа (sylvaticae))
 • Угруповання дніпровськоберезових лісів (Betuletа borysthenicae)
 • Угруповання буково-звичайнодубових лісів (Fageto (sylvaticae)-Quercetа (roboris))
 • Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням плюща звичайного (Quercetа roboris з домінуванням Hedera helix)
 • Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням у травостої осоки кореневищної (Quercetа roboris з домінуванням Carex rhizina)
 • Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Quercetа roboris з домінуванням Allium ursinum)
 • Угруповання звичайнодубових лісів деренових та польовокленово- звичайнодубових лісів деренових (Quercetа (roboris) cornosа (maris), Acereto (campestris)-Quercetа (roboris) cornosа (maris))
 • Угруповання звичайнодубових лісів кров’яносвидинових з домінуванням у травостої осоки парвської (Quercetа (roboris) swidosа (sanguineae) з домінуванням Carex brevicollis)
 • Угруповання звичайнодубових лісів скумпієвих та звичайноясенево- звичайнодубових лісів скумпієвих (Quercetа (roboris) cotinosа (coggygriae), Fraxineto (excelsioris)-Quercetа (roboris) cotinosа (coggygriae))
 • Угруповання скельнодубово-звичайнодубових лісів (Querceto (petraeae)- Quercetа (roboris))
 • Угруповання ялицево-звичайнодубових лісів (Abieto (albae)-Quercetа (roboris))
 • Угруповання ацидофільних скельнодубових лісів (Quercetа petraeae)
 • Угруповання скельнодубових лісів з домінуванням у травостої перлівки одноквіткової (Quercetа petraeae з домінуванням Melica uniflora)
 • Угруповання скельнодубових лісів деренових (Quercetа (petraeae) cornosа (maris))
 • Угруповання пухнастодубових лісів татарськокленових (Quercetа (pubescentis) acerosa (tatarici))
 • Угруповання буково-звичайнососнових лісів, буково-звичайнодубово- звичайнососнових лісів та грабово-буково-звичайнососнових лісів (Fageto (sylvaticae)-Pinetа (sylvestris), Fageto (sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris), Carpineto (betuli)-Fageto (sylvaticae)-Pinetа (sylvestris))
 • Угруповання звичайнососнових лісів з домінуванням у травостої осоки низької (Pinetа sylvestris з домінуванням Carex humilis)
 • Угруповання звичайнососнових лісів з домінуванням у травостої водянки чорної (Pinetа sylvestris з домінуванням Empetrum nigrum)
 • Угруповання звичайнососнових лісів звичайноялівцевих та звичайнодубово- звичайнососнових лісів звичайноялівцевих (Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis), Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis))
 • Угруповання звичайнососнових лісів жовторододендронових та звичайнодубово-звичайнососнових лісів жовторододендронових (Pinetа (sylvestris) rhododendrosа (lutei), Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) rhododendrosа (lutei))
 • Угруповання ялиново-клейковільхово-звичайнососнових лісів та ялиново- повислоберезово-звичайнососнових лісів (Piceetо (abietis)-Alneto (glutinosae)-Pinetа (sylvestris), Piceetо (abietis)-Betuleto (pendulae)-Pinetа (sylvestris))
 • Угруповання кохососнових лісів (Pineta kochianae)
 • Угруповання клейковільхових лісів з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (Alnetа glutinosae з домінуванням Matteuccia struthiopteris)
 • Угруповання сіровільхових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Alnetа incanae з домінуванням Allium ursinum)
 • Угруповання туполистофісташкових рідколісь (Pistacieta muticae)
 • Угруповання яворових лісів з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Aceretа pseudoplatani з домінуванням Lunaria rediviva)
 • Угруповання яворових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Aceretа pseudoplatani з домінуванням Allium ursinum)
 • Угруповання звичайнодубово-ялицевих лісів (Querceto (roboris)-Abietа (albae))
 • Угруповання ялинових лісів гірськососнових (Piсеetа (abietis) pinetosa (mugi))
 • Угруповання ялинових лісів сибірськоялівцевих (Piceetа (abietis) juniperosа (sibiricae))
 • Угруповання формації чиста кримського (Cisteta taurici)
 • Угруповання формації асфоделіни жовтої та кримської (Asphodelineta luteae et tauricae)
 • Угруповання формації вівсюнця пустельного (Helictotrichoneta desertori)
 • Угруповання формації калофаки волзької (Calophaceta wolgaricae)
 • Угруповання формації ковили Браунера (Stipeta braunerii)
 • Угруповання формації ковили вузьколистої (Stipeta tirsae)
 • Угруповання формації ковили дніпровської (Stipeta borysthenicae)
 • Угруповання формації ковили Залеського (Stipeta zalesskii)
 • Угруповання формації ковили найкрасивішої (Stipeta pulcherrimae)
 • Угруповання формації ковили пірчастої (Stipeta pennatae)
 • Угруповання формації ковили понтійської (Stipeta ponticae)
 • Угруповання формації ковили пухнастолистої (Stipeta dasyphyllae)
 • Угруповання формації ковили української (Stipeta ucrainicae)
 • Угруповання формації костриці бліднуватої (Festuсеta pallentis)
 • Угруповання формації мигдалю низького (Amygdaleta nanae)
 • Угруповання формації осоки низької (Cariceta humilis)
 • Угруповання формації пирію ковилолистого (Elytrigieta stipifoliae)
 • Угруповання формації солодки голої (Glycyrrhiseta glabrae)
 • Угруповання формації берези низької (Betuletа humilis)
 • Угруповання формації гірськососново-сфагнової (Pineto (mugi)-Sphagneta)
 • Угруповання формації меч-трави болотної (Cladiеtа mariscі)
 • Угруповання формації осоки волотистої (Caricetа paniculatae)
 • Угруповання формації осоки Девелла (Сaricetа davallianae)
 • Угруповання формації пригніченоялиново-сфагнової (Sphagneta depressipiceetosa)
 • Угруповання формацій шейхцерієво-сфагнової, осоково-шейхцерієво- сфагнової (Scheuchzerietо (palustris)-Sphagneta, Cariceto-Scheuchzerietо (palustris)-Sphagneta)
 • Угруповання формації альдрованди пухирчастої (Aldrovandeta vesiculosae)
 • Угруповання формації марсилії чотирилистої (Marsileeta quadrifoliae)