Перелік типових асоціацій, які підлягають охороні

 • Алоевидноводянорізаково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) stratiotosum (aloidis))
 • Берхтольдордесниково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) potamogetosum (berchtoldii))
 • Бліднуватокострицево-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) festucosum (pallentis))
 • Болотноситнягово-малоїжачоголівкова (Sparganietum (minimi) eleocharosum (palustris))
 • Бородачево-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) botriochloosum (ischaemi))
 • Валіськокострицево-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) festucosum (valesiacae))
 • Вапнолюбнобедренцево-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) pimpinellosum (titanophilae))
 • Великолепешняково-малоїжачоголівкова (Sparganietum (minimi) glycerіosum (maximae))
 • Водяногоріхова чиста (Trapetum natantis purum)
 • Водяногоріхово-жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) traposum (natantis))
 • Водяноомегово-малоїжачоголівкова (Sparganietum (minimi) oenanthosum (aquatici))
 • Волзькокалофаково-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) calophacosum (wolgaricae))
 • Волосистоковилова чиста (Stipetum capillatae purum)
 • Волосистоковилово-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) stiposum (capillatae))
 • Вузьколистотонконогово-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) poosum (angustifoliae))
 • Горбаторясково-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) lemnosum (gibbae))
 • Гребінчастожитняково-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) agropyrosum (pectinatae))
 • Гребінчастокипцево-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) koeleriosum (cristatae))
 • Гребінчастордесниково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) potamogetosum (pectinati))
 • Залеськоковилово-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) stiposum (zalesskii))
 • Залеськоковилово-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) stiposum (zalesskii))
 • Зануренокуширово-водяногоріхова (Trapetum (natantis) ceratophyllosum (demersi))
 • Зануренокуширово-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) ceratophyllosum (demersi))
 • Зануренокуширово-ріонововодяножовтецева (Batrachietum (rionii) ceratophyllosum (demersi))
 • Звичайножабурниково-напівзануренокуширова (Ceratophylletum (submersi) hydrocharitosum (morsus-ranae))
 • Звичайнопухирниково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) utriculariosum (vulgaris))
 • Звичайнопухирниково-напівзануренокуширова (Ceratophylletum (submersi) utriculariosum (vulgaris))
 • Звичайнососново-ялиновий ліс квасеницевий (Pineto (sylvestris)-Piceetum (abietis) oxalidosum (acetosellae))
 • Звичайнососново-ялиновий ліс чорницевий (Pineto (sylvestris)-Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli))
 • Звичайнососново-ялиновий ліс чорницево-зеленомоховий (Pineto (sylvestris)-Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum)
 • Звичайнострілолистово-малоїжачоголівкова (Sparganietum (minimi) sagittariosum (sagittifoliae))
 • Земноводногірчаково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) polygonosum (amphibii))
 • Злаколистордесниково-жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) potamogetosum (graminei))
 • Кальєчебрецево-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) thymosum (callieri))
 • Канадськоелодеєво-напівзануренокуширова (Ceratophylletum (submersi) elodeosum (canadensis))
 • Канадськоелодеєво-ріоноводяножовтецева (Batrachietum (rionii) elodeosum (canadensis))
 • Каролінськоазолово-водяногоріхова (Trapetum (natantis) azollosum (carolinianae))
 • Каролінськоазолово-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) azollosum (carolinianae))
 • Клейковільхово-ялиновий ліс болотянотеліптеросово-гіпновий (Alneto (glutinosae)-Piceetum (abietis) thelipteridoso (palustris)-hypnosum)
 • Клейковільхово-ялиновий ліс піхвовопухівковий (Alneto (glutinosae)- Piceetum (abietis) eriophorosum (vaginati))
 • Клейковільхово-ялиновий ліс чорницевий (Alneto (glutinosae)-Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli))
 • Кримськососновий ліс корнубійськофізоспермовий (Pinetum (pallasianae) physospermosum (cornubiensis))
 • Кримськососновий ліс кримськоорляковий (Pinetum (pallasianae) pteridiosum (taurici))
 • Кримськососновий ліс низькоосоковий (Pinetum (pallasianae) caricosum (humilis))
 • Кримськососновий ліс скельнокуцоніжковий (Pinetum (pallasianae) brachypodiosum (rupestris))
 • Кримськососновий ліс скумпієво-звичайноконвалієвий (Pinetum (pallasianae) cotinoso (coggygriae)-convallariosum (majalis))
 • Кримськососновий ліс скумпієво-корнубійськофізоспермовий (Pinetum (pallasianae) cotinoso (coggygriae)-physospermosum (cornubiensis))
 • Кримськососновий ліс скумпієво-низькоосоковий (Pinetum (pallasianae) cotinoso (coggygriae)-caricosum (humilis))
 • Кримськососновий ліс скумпієво-скельнокуцоніжковий (Pinetum (pallasianae) cotinoso (coggygriae)-braсhypodiosum (rupestris))
 • Кримськососновий ліс трилопатеволазурниковий (Pinetum (pallasianae) laserosum (trilobi))
 • Кримськососновий ліс червоноялівцево-скельнокуцоніжковий (Pinetum (pallasianae) juniperoso (oxycedris)-brachypodiosum (rupestris))
 • Кримськочебрецево-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) thymosum (taurici))
 • Кущовокараганово-валіськокострицево-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) caraganoso (fruticis)-festucosum (valesiacae))
 • Кущовокараганово-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) caraganosum (fruticis))
 • Лессінговоковилово-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) stiposum (lessingianae))
 • Малоїжачоголівкова чиста (Sparganietum minimi purum)
 • Малорясково-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) lemnosum (minoris))
 • Морськобульбокомишево-тростиноволепешнякова (Glycerietum (arundinaceae) bolboschoenosum (maritimae))
 • Наземнокуничниково-тростиноволепешнякова (Glycerietum (arundinaceae) calamagrostidosum (epigeioris))
 • Найкрасивішоковилово-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) stiposum (pulcherrimae))
 • Напівзануренокуширова чиста (Ceratophylletum submersi purum)
 • Напівзануренокуширово-жовтоглечикова (Nupharetum (luteae)
 • ceratophyllosum (submersi)) Низькоосоково-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) caricosum (humilis))
 • Папоротевидноазолово-водяногоріхова (Trapetum (natantis) azollosum (filiculoidis)
 • Папоротевидноазолово-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) azollosum (filiculoidis))
 • Пірчастокуцоніжково-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) brachypodiosum (pinnati))
 • Пісковоперстачево-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) potentillosum (arenariae))
 • Плаваючордесниково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) potamogetosum (natantis))
 • Плаваючордесниково-малоїжачоголівкова (Sparganietum (minimi) potamogetosum (natantis))
 • Плаваючосальвінієва чиста (Salvinietum natantis purum)
 • Плаваючосальвінієво-водяногоріхова (Trapetum (natantis) salviniosum (natantis))
 • Плаваючосальвінієво-жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) salviniosum (natantis))
 • Плоскоостокуширово-водяногоріхова (Trapetum (natantis) ceratophyllosum (platyacanthi))
 • Повзучoмітлицево-тростиноволепешнякова (Glycerietum (arundinaceae) agrostidosum (stoloniferae))
 • Пониклошавлієво-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) salviosum (nutantis))
 • Прибережностоколосово-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) bromopsidosum (ripariae))
 • Пронизанолистордесниково-водяногоріхова (Trapetum (natantis) potamogetosum (perfoliati))
 • Різнобарвнотонконогово-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) poosum (versicoloris))
 • Ріоноводяножовтецева чиста (Batrachietum rionii purum)
 • Сіровільховий ліс страусовоперовий (Alnetum (incanae) matteucciosum (struthiopteris))
 • Спіроделево-водяногоріхова (Trapetum (natantis) spirodelosum (polyrrhizae))
 • Спіроделево-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) spirodelosum (polyrrhizae))
 • Стевеносонцецвіто-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) helianthemosum (stevenii))
 • Триборозенчасторясково-напівзануренокуширова (Ceratophylletum (submersi) lemnosum (trisulcae))
 • Триборозенчасторясково-плаваючосальвінієва (Salvinietum (natantis) lemnosum (trisulcae))
 • Тростиноволепешнякова чиста (Glycerietum arundinaceae purum)
 • Туполистордесниково-жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) potamogetosum (obtusifoliae))
 • Туполистордесниково-напівзануренокуширова (Ceratophylletum (submersi) potamogetosum (obtusifolii))
 • Українськоковилово-волосистоковилова (Stipetum (capillatae) stiposum (ucrainicae))
 • Українськоковилово-лессінгоковилова (Stipetum (lessingianae) stiposum (ucrainicae))
 • Щитолистоплавуново-водяногоріхова (Trapetum (natantis) nymphoidosum (peltatae))
 • Щитолистоплавуново-жовтоглечикова (Nupharetum (luteae) nymphoidosum (peltatae))
 • Ялиновий ліс веснівково-зеленомоховий (Piceetum (abietis) majanthemoso (bifolii)-hylocomiosum)
 • Ялиновий ліс зеленомоховий (Piceetum (abietis) hylocomiosum)
 • Ялиновий ліс квасеницевий (Piceetum (abietis) оxalidosum (acetosellae))
 • Ялиновий ліс чорницевий (Piceetum (abietis) vacciniosum (myrtilli))
 • Ялиновий ліс чорницево-зеленомоховий (Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum)
 • Ялиновий ліс чорницево-сфагновий (Piceetum (abietis) vaccinioso (myrtilli)- sphagnosum)