Перелік асоціацій, що перебувають під загрозою зникнення і підлягають охороні

 • Австрійськозіноватєво-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) chamaecytisosum (austriaci))
 • Австрійськополиново-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) artemisiosum (austriacae))
 • Альдровандова чиста (Aldrovandetum vesiculosae purum)
 • Багновоосоково-шейхцерієво-сфагнова (Cariceto (limosi)-Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum (Sphagnum cuspidatum))
 • Безостостоколосово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) bromopsidosum (inermis))
 • Безпліднотонконогово-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) poosum (sterilis))
 • Беккерокострицево-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) festucosum (beckerii))
 • Берхтольдордесниково-марсилієва (Marsilietum (quadrifoliae) potamogetosum (berchtoldii))
 • Білоповстистосамосилово-жовто- (кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) teucriosum (polii))
 • Білуватодроково-кримськочистова (Cistetum (taurici) genistosum (albidae))
 • Білуватодроково-низькоосокова (Caricetum (humilis) genistosum (albidae))
 • Бобівниково-шейхцерієво-сфагнова (Menyantheto (trifoliatae)- Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum (Sphagnum palustris))
 • Болотножуравлиново-шейхцерієво-сфагнова (Oxycocceto (palustris)- Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum (S. obtusum))
 • Болотномечтравова чиста (Cladiеtum mariscі purum)
 • Борознистокострицево-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) festucosum (rupicolae))
 • Браунероковилово-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) stiposum (braunerii))
 • Буковий ліс ведмежоцибулевий (Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Буковий ліс малобарвінковий (Fagetum (sylvaticae) vincosum (minoris))
 • Буковий ліс плющовий (Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis))
 • Буково-голов’язово-яворовий ліс лунарієвий (Fageto (sylvaticae)-Ulmeto (glabrae)-Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae))
 • Буково-звичайнодубовий ліс волосистоосоковий (Fageto (sylvaticae)- Quercetum (roboris) caricosum (pilosae))
 • Буково-звичайнодубовий ліс зеленчуковий (Fageto (sylvaticae)-Quercetum (roboris) galeobdolosum (lutei))
 • Буково-звичайнодубово-звичайнососновий ліс квасеницевий (Fageto (sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae))
 • Буково-звичайнодубово-звичайнососновий ліс ліщиново-квасеницевий (Fageto (sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae)-oxalidosum (acetosellae))
 • Буково-звичайнодубово-звичайнососновий ліс трясучковидноосоковий (Fageto (sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) caricosum (brizoiditis))
 • Буково-звичайнодубово-звичайнососновий ліс чорницевий (Fageto (sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli))
 • Буково-звичайнососновий ліс австрійськощитниковий (Fageto (sylvaticae)- Pinetum (sylvestris) dryopteridosum (austriacae))
 • Буково-звичайнососновий ліс квасеницевий (Fageto (sylvaticae)-Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae))
 • Буково-звичайнососновий ліс ліщиново-квасеницевий (Fageto (sylvaticae)- Pinetum (sylvestris) coryloso (avellanae)-oxalidosum (acetosellae))
 • Буково-звичайнососновий ліс трясучковидноосоковий (Fageto (sylvaticae)- Pinetum (sylvestris) caricosum (brizoiditis))
 • Буково-звичайнососновий ліс чорницевий (Fageto (sylvaticae)-Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli))
 • Буково-яворовий ліс ведмежоцибулевий (Fagetо (sylvaticae)-Aceretum (pseudoplatani) alliosum (ursini))
 • Буково-яворовий ліс лунарієвий (Fageto (sylvaticae)-Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae))
 • Валіськокострицево-браунероковилова (Stipetum (braunerii) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-волзькокалофакова (Calophacetum (wolgaricae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-залеськоковилова (Stipetum (zalesskii) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-низькоосокова (Caricetum (humilis) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-пустельновівсюнцева (Helictotrichonetum (desertori) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) festucosum (valesiacae))
 • Валіськокострицево-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) festucosum (valesiacae))
 • Вапнолюбночебрецево-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) thymosum (calcarei))
 • Вапняковочебрецево-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) thymosum (calcarei))
 • Волзькокалофакова чиста (Calophacetum wolgaricae purum)
 • Волосистоковилово-бліднуватокострицева (Festuсеtum (pallentis) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-волзькокалофакова (Calophacetum (wolgaricae) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-низькоосокова (Caricetum (humilis) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-пустельновівсюнцева (Helictotrichonetum (desertori) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) stiposum (capillatae))
 • Волосистоковилово-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) stiposum (capillatae))
 • Волохатокринітарієво-браунероковилова (Stipetum (braunerii) crinitariosum (villosae))
 • Волохатокринітарієво-волзькокалофакова (Calophacetum (wolgaricae) crinitariosum (villosae))
 • Волохатокринітарієво-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) crinitariosum (villosae))
 • Волохатокринітарієво-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) crinitariosum (villosae))
 • Вузлуватопирійно-кримськочистова (Cistetum (taurici) elytrigiosum (nodosae))
 • Вузьколистоковилова чиста (Stipetum tirsae purum)
 • Вузьколистоковилово-браунероковилова (Stipetum (braunerii) stiposum (tirsae))
 • Вузьколистоковилово-залеськоковилова (Stipetum (zalesskii) stiposum (tirsae))
 • Вузьколистоковилово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) stiposum (tirsae))
 • Вузьколистоковилово-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) stiposum (tirsae))
 • Вузьколистоковилово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) stiposum (tirsae))
 • Вузьколистоковилово-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) stiposum (tirsae))
 • Вузьколистотонконогово-волзькокалофакова (Calophacetum (wolgaricae) poosum (angustifoliae))
 • Вузьколистотонконогово-голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) poosum (angustifoliae))
 • Вузьколистотонконогово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) poosum (angustifoliae))
 • Вузьколистотонконогово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) poosum (angustifoliae))
 • Вузьколистотонконогово-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) poosum (angustifoliae))
 • Вузьколистотонконогово-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) poosum (angustifoliae))
 • Вузьколистотонконогово-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) poosum (angustifoliae))
 • Гайовосамосилово-бліднуватокострицева (Festuсеtum (pallentis) teucriosum (chamaedryis))
 • Гайовосамосилово-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) teucriosum (chamaedryis))
 • Гайовосамосилово-кримськочистова (Cistetum (taurici) teucriosum (chamaedryis))
 • Гіллястоколосняково-голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) leymosum (racemosi))
 • Гіпново-волотистоосокова (Caricetum (paniculatae) hypnosum)
 • Гіпново-девеллоосокова (Сaricetum (davallianae) hypnosum)
 • Гіпново-жовтоосоково-волотистоосокова (Caricetum (paniculatae et flavae) hypnosum)
 • Гіпново-низькоберезова (Betuletum (humilis) hypnosum)
 • Гірськососново-жовтоосоково-сфагнова (Pinetum (mugi) caricoso (flavae)- sphagnosum (Sphagnum fallax, S. girgensohnii)
 • Гірськососново-піхвовопухівково-малоквітковоосоково-сфагнова (Pinetum (mugi) eriophoroso (vaginati)-caricoso (pauciflorae)-sphagnosum (S. magellanicum))
 • Гірськососново-піхвовопухівково-сфагнова (Pinetum (mugi) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (S. russowii))
 • Голов’язово-звичайноясенево-яворовий ліс лунарієвий (Ulmeto (glabrae)- Fraxineto (excelsioris)-Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae))
 • Голосолодкова чиста (Glycyrrhisetum glabrae purum)
 • Гостровидноосоково-болотномечтравова (Cladietum (mariscі) caricosum (acutiformis)
 • Грабово-буковий ліс плющовий (Carpineto (betuli)-Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis)
 • Грабово-буково-звичайнососновий ліс квасеницевий (Carpineto (betuli)- Fageto (sylvaticae)-Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae))
 • Грабово-буково-звичайнососновий ліс копитняковий (Carpineto (betuli)- Fageto (sylvaticae)-Pinetum (sylvestris) asarosum (europaei))
 • Грабово-буково-звичайнососновий ліс чорницевий (Carpineto (betuli)- Fageto (sylvaticae)-Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli))
 • Грабово-звичайнодубовий ліс кореневищноосоковий (Сarpineto (betuli)- Quercetum (roboris) caricosum (rhizinae))
 • Грабово-звичайнодубовий ліс плющовий (Carpineto (betuli)-Quercetum (roboris) hederosum (helicis))
 • Грабово-звичайнодубово-буковий ліс ведмежоцибулевий (Carpineto (betuli)-Querceto (roboris)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Грабово-звичайнодубово-буковий ліс плющовий (Carpineto (betuli)- Querceto (roboris)-Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis))
 • Грабово-звичайноясенево-звичайнодубовий ліс ведмежоцибулевий (Carpineto (betuli)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini))
 • Грабово-серцелистолипово-буковий ліс волосистоосоковий (Carpineto (betuli)-Tilieto (cordatae)-Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae))
 • Грабово-серцелистолипово-буковий ліс запашнопідмаренниковий (Carpineto (betuli)-Tilieto (cordatae)-Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati))
 • Грабово-серцелистолипово-буковий ліс ланцетовиднозірочниковий (Carpineto (betuli)-Tilieto (cordatae)-Fagetum (sylvaticae) stellariosum (holosteae))
 • Грабово-ялицево-буковий ліс ведмежоцибулевий (Carpineto (betuli)-Abieto (albae)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Гребінчастокипцево-браунероковилова (Stipetum (braunerii) koeleriosum (cristatae))
 • Гребінчастокипцево-низькоосокова (Caricetum (humilis) koeleriosum (cristatae))
 • Гребінчастокипцево-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) koeleriosum (cristatae))
 • Двоколосковоефедрово-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) ephedrosum (distachyi))
 • Девеллоосокова чиста (Сaricetum davallianaе purum)
 • Дніпровськоберезовий ліс наземнокуничниковий (Betuletum (borysthenicae) calamagrostidosum (epigeioris))
 • Дніпровськоберезовий ліс повзучопирійовий (Betuletum (borysthenicae) elytrigiosum (repentis))
 • Дніпровськоберезовий ліс розмаринолистовербово-беккерокострицевий (Betuletum (borysthenicae) salicoso (rosmarinifoliae)-festucosum (beckerii))
 • Дрібноквіткоприворотнево-низькоосокова (Caricetum (humilis) alchemillosum (tytthanthae))
 • Закрученоводяножовтецево-марсилієва (Marsilietum (quadrifoliae) batrachiosum (circinati))
 • Залеськоковилова чиста (Stipetum zalesskii purum)
 • Залеськоковилово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) stiposum (zalesskii))
 • Залеськоковилово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) stiposum (zalesskii))
 • Залеськоковилово-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) stiposum (zalesskii))
 • Зануренокуширово-альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) ceratophyllosum (demersi))
 • Звичайногадючниково-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) filipendulosum (vulgaris))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-волосистоосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-caricosum (pilosae))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-гірськоосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-caricosum (montanae))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-дібровнотонконоговий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-poosum (nemoralis))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-егоніховий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-aegonychonosum (purpureo-caeruleі))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-зеленчуковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-galeobdolosum (lutei))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-конвалієвий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-convallariosum (majalis))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-кореневищноосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-caricosum (rhizinae))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-ланцетовиднозірочниковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-stellariosum (holosteae))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-мікеліосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-caricosum (michelii))
 • Звичайнодубовий ліс дереново-парвськоосоковий (Quercetum (roboris) cornoso (maris)-caricosum (brevicollis))
 • Звичайнодубовий ліс кров’яносвидиново-парвськоосоковий (Quercetum (roboris) swidoso (sanguineae)-caricosum (brevicollis))
 • Звичайнодубовий ліс скумпієвий (Quercetum (roboris) cotinosum (coggygriae))
 • Звичайнодубовий ліс скумпієво-конвалієвий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-convallariosum (majalis))
 • Звичайнодубовий ліс скумпієво-ланцетовиднозірочниковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-stellariosum (holosteae))
 • Звичайнодубовий ліс скумпієво-мікеліосоковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-caricosum (michelii))
 • Звичайнодубовий ліс скумпієво-пірчастокуцоніжковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-brachypodiosum (pinnati))
 • Звичайнодубовий ліс скумпієво-рябоперлівковий (Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-melicosum (pictae))
 • Звичайнодубово-дніпровськоберезовий ліс лісовотонконоговий (Querceto (roboris)-Betuletum (borysthenicae) poosum (sylvicolae))
 • Звичайнодубово-дніпровськоберезовий ліс очеретяний (Querceto (roboris)- Betuletum (borysthenicae) phragmitosum (australis))
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс жовторододендроновий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) rhododendrosum (lutei))
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс жовторододендроново-молінієвий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-moliniosum (caeruleae))
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс жовторододендроново-сфагновий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-sphagnosum)
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс жовторододендроново- трясучковидноосоковий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-caricosum (brizoiditis))
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс жовторододендроново-чорницевий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-vacciniosum (myrtilli))
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс звичайноялівцево-зеленомоховий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) juniperoso (communis)- hylocomiosum)
 • Звичайнодубово-звичайнососновий ліс звичайноялівцево-чорницевий (Querceto (roboris)-Pinetum (sylvestris) juniperoso (communis)-vacciniosum (myrtilli))
 • Звичайнодубово-ялицевий ліс залозистозубницевий (Querceto (roboris)- Abietum (albae) dentariosum (glandulosae))
 • Звичайнодубово-ялицевий ліс зеленомоховий (Querceto (roboris)-Abietum (albae) hylocomiosum)
 • Звичайнодубово-ялицевий ліс квасеницевий (Querceto (roboris)-Abietum (albae) oxalidosum (acetosellae))
 • Звичайнодубово-ялицевий ліс чоловічощитниковий (Querceto (roboris)- Abietum (albae) dryopteridosum (filix-maris))
 • Звичайнодубово-ялицевий ліс чорницево-рунянковий (Querceto (roboris)- Abietum (albae) vacciniosum (myrtilli)-polytrichosum)
 • Звичайнодубово-ялицевий ліс яглицевий (Querceto (roboris)-Abietum (albae) aegopodiosum (podagrariae))
 • Звичайнососновий ліс жовторододендроновий (Pinetum (sylvestris) rhododendrosum (lutei))
 • Звичайнососновий ліс жовторододендроново-молінієвий (Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-moliniosum (caeruleae))
 • Звичайнососновий ліс жовторододендроново-трясучковидноосоковий (Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-caricosum (brizoiditis))
 • Звичайнососновий ліс жовторододендроново-чорницевий (Pinetum (sylvestris) rhododendroso (lutei)-vacciniosum (myrtilli))
 • Звичайнососновий ліс звичайноялівцево-булавоносцево-лишайниковий (Pinetum (sylvestris) juniperoso (communis)-corynephoroso (canescentis)- cladinosum)
 • Звичайнососновий ліс звичайноялівцево-лишайниковий (Pinetum (sylvestris) juniperoso (communis)-cladinosum)
 • Звичайнососновий ліс низькоосоковий (Pinetum (sylvestris) caricosum (humilis))
 • Звичайнососновий ліс чорноводянковий (Pinetum (sylvestris) empetrosum (nigrae))
 • Звичайнососновий ліс чорноводянково-сфагновий (Pinetum (sylvestris) empetroso (nigrae)-sphagnosum)
 • Звичайноясенево-звичайнодубовий ліс ведмежоцибулевий (Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini))
 • Звичайноясенево-звичайнодубовий ліс скумпієво-дібровнотонконоговий (Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-poosum (nemoralis))
 • Звичайноясенево-звичайнодубовий ліс скумпієво- ланцетовиднозірочниковий (Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) cotinoso (coggygriae)-stellariosum (holosteae))
 • Іржавосашниково-болотномечтравова (Cladietum (mariscі) schoenosum (ferruginei))
 • Кальєчебрецево-браунероковилова (Stipetum (braunerii) thymosum (callieri))
 • Кальєчебрецево-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) thуmosum (callieri))
 • Кальєчебрецево-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) thymosum (callieri))
 • Кальєчебрецево-низькоосокова (Caricetum (humilis) thymosum (callieri))
 • Кальєчебрецево-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) thymosum (callieri))
 • Каменелюбноковилово-низькоосокова (Caricetum (humilis) stiposum (lithophilae))
 • Каппадокійськостоколосово-браунероковилова (Stipetum (braunerii) bromopsidosum (cappadocicae))
 • Каппадокійськоcтоколосово-жовто- (кримсько-) асфоделінова
 • (Asphodelinetum (luteae et tauricae) bromopsidosum (cappаdoсicae))
 • Каппадокійськостоколосово-низькоосокова (Caricetum (humilis) bromopsidosum (cappadocicae))
 • Каролінськоазолово-марсилієва (Marsilietum (quadrifoliae) azolletosum (carolinianae))
 • Клейковільховий ліс страусовоперовий (Alnetum (glutinosae) matteucciosum (struthiopteris))
 • Ковилолистопирійна чиста (Elytrigietum stipifoliae purum)
 • Ковилолистопирійово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) elytrigiosum (stipifoliae))
 • Ковилолистопирійово-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) elytrigiosum (stipifoliae))
 • Колхікоосоково-голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) caricosum (colchicae))
 • Короткоголовоюрінеєво-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) jurinosum (brachycephalae))
 • Короткоголовоюрінеєво-низькоосокова (Caricetum (humilis) jurineosum (brachycephalae))
 • Короткокипцево-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) koeleriosum (brevis))
 • Кохососновий ліс низькоосоковий (Pinetum (kochianae) caricosum (humilis))
 • Кохососновий ліс скумпієво-низькоосоковий (Pinetum (kochianae) cotinoso (coggygriae)-caricosum (humilis)
 • Кохососновий ліс скумпієво-скельнокуцоніжковий (Pinetum (kochianae) cotinoso (coggygriae)-brachypodiosum (rupestris))
 • Кримськоасфоделіново-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) asphodelinosum (tauricae))
 • Кримськополиново-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) artemisiosum (tauricae))
 • Кримськочебрецево-браунероковилова (Stipetum (braunerii) thymosum (taurici))
 • Кримськочебрецево-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) thymosum (taurici))
 • Кримськочебрецево-низькоосокова (Caricetum (humilis) thymosum (taurici))
 • Кущовокараганово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) caraganosum (fruticis))
 • Кущовокараганово-залеськоковилова (Stipetum (zalesskii) caraganosum (fruticis))
 • Кущовокараганово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) caraganosum (fruticis))
 • Кущовокараганово-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) caraganosum (fruticis))
 • Кущовокараганово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) caraganosum (fruticis))
 • Кущовокараганово-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) caraganosum (fruticis))
 • Кущовокараганово-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) caraganosum (fruticis))
 • Лавренковожитняково-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) agropyronosum (lavrenkoani))
 • Лежачофуманово-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) fumanosum (procumbentis))
 • Лессінгоковилово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) stiposum (lessingianae))
 • Лессінгоковилово-залеськоковилова (Stipetum (zalesskii) stiposum (lessingianae))
 • Лессінгоковилово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) stiposum (lessingianae))
 • Лессінгоковилово-низькоосокова (Caricetum (humilis) stiposum (lessingianae))
 • Лессінгоковилово-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) stiposum (lessingianae))
 • Лессінгоковилово-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) stiposum (lessingianae))
 • Лишайниково-вузьколистоюринеєво-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) jurineoso (stoechadifoliaе)-cladoniosum)
 • Марсилієва чиста (Marsilеetum quadrifoliae purum)
 • Маршаллочебрецево-низькоосокова (Caricetum (humilis) thymosum (marschalliani))
 • Наземнокуничниково-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) calamagrostidosum (epigeioris))
 • Найкрасивішоковилово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) stiposum (pulcherrimae))
 • Найкрасивішоковилово-залеськоковилова (Stipetum (zalesskii) stiposum (pulcherrimae))
 • Найкрасивішоковилово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) stiposum (pulcherrimae))
 • Найкрасивішоковилово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) stiposum (pulcherrimae))
 • Найкрасивішоковилово-низькоосокова (Caricetum (humilis) stiposum (pulcherrimae))
 • Напівзануренокуширово-альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) ceratophyllosum (submersi))
 • Напівзануренокуширово-марсилієва (Marsilеetum (quadrifoliae) ceratophyllosum (submersi))
 • Низькомигдалева чиста (Amygdaletum nanae purum)
 • Низькоосоково-бліднуватокострицева (Festuсеtum (pallentis) caricosum (humilis))
 • Низькоосоково-браунероковилова (Stipetum (braunerii) caricosum (humilis))
 • Низькоосоково-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) caricosum (humilis))
 • Низькоосоково-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) caricosum (humilis))
 • Низькоосоково-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) caricosum (humilis))
 • Низькоосоково-пустельновівсюнцева (Helictotrichonetum (desertori) caricosum (humilis))
 • Осиково-дніпровськоберезовий ліс лісовотонконоговий (Populeto (tremulae)-Betuletum (borysthenicae) poosum (sylvicolae))
 • Очеретово-болотномечтравова (Cladietum (mariscі) phragmitosum (australis))
 • Паннонськосамосилово-низькоосокова (Caricetum (humilis) teucriosum (pannonicae))
 • Перистокуцоніжково-низькоосокова (Caricetum (humilis) brachypodiosum (pinnati))
 • Пірчастоковилова чиста (Stipetum pennatae purum)
 • Пісковокипцево-беккерокострицево-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) festucosо (beckerri)-koeleriosum (sabuletorii))
 • Пісковоперстачево-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) potentillosum (arenariae))
 • Пісковоперстачево-пустельновівсюнцева (Helictotrichonetum (desertori) potentillosum (arenariae))
 • Піщаноцминово-голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) helichrisosum (arenarii))
 • Плаваючосальвінієво-марсилієва (Marsilеetum (quadrifoliae) salviniosum (natantis))
 • Плоскоостокуширово-марсилієва (Marsilеetum (quadrifoliae) ceratophyllosum (platyacanthi))
 • Повислоберезово-кохососновий ліс низькоосоковий (Betuleto (pendulae)- Pinetum (kochianae) caricosum (humilis))
 • Польовокленово-звичайнодубовий ліс дереново-зеленчуковий (Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) cornoso (maris)-galeobdolosum (lutei))
 • Польовокленово-звичайнодубовий ліс дереново-малобарвінковий (Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) cornoso (maris)-vincosum (minoris))
 • Пониклошавлієво-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) salviosum (nutantis))
 • Прибережностоколосово-залеськоковилова (Stipetum (zalesskii) bromopsidosum (ripariae))
 • Прибережностоколосово-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) bromopsidosum (ripariae))
 • Прибережностоколосово-низькомигдалева (Amygdaletum (nanae) bromopsidosum (ripariae))
 • Прибережностоколосово-низькоосокова (Caricetum (humilis) bromopsidosum (ripariae))
 • Прибережностоколосово-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) bromopsidosum (ripariae))
 • Пригніченоялиново-піхвовопухівково-андромедово-сфагнова (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati)-andromedoso (polifoliaе)- sphagnosum (Sphagnum flexuosum, S. magellanicum))
 • Пригніченоялиново-піхвовопухівково-болотножуравлиново-сфагнова
 • (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati)-оxycoccoso (palustris)- sphagnosum (S. magellanicum))
 • Пригніченоялиново-піхвовопухівково-малоквітковоосоково-сфагнова (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati)-caricoso (pauiciflorae)- sphagnosum (S. palustris, S. russowii))
 • Пригніченоялиново-піхвовопухівково-сфагнова (Depressipiceetum (abietis) eriophoroso (vaginati)-sphagnosum (S. flexuosum))
 • Пустельновівсюнцева чиста (Helictotrichonetum desertori purum)
 • Пустельновівсюнцево-низькоосокова (Caricetum (humilis) helictotrichosum (desertori))
 • Пухнастодубовий ліс татарськокленово-вузьколистотонконоговий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatаrici)-poosum (angustifoliae))
 • Пухнастодубовий ліс татарськокленово-мікеліосоковий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatarici)-caricosum (michelii))
 • Пухнастодубовий ліс татарськокленово-пірчастокуцоніжковий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatarici)-brachypodiosum (pinnati))
 • Пухнастодубовий ліс татарськокленово-ранньоосоковий (Quercetum (pubescentis) aceroso (tatarici)-caricosum (praecocis))
 • Пухнастолистоковилово-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) stiposum (dasyphyllae)
 • Пухнатовівсюнцево-пухнастолистоковилова (Stipetum (dasyphyllae) helictotrichonosum (pubescentis))
 • Пухнатоплодоосоково-шейхцерієво-сфагнова (Cariceto (lasiocarpae)- Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum (S. cuspidatum))
 • Пучкуватолещицево-бліднуватокострицева (Festuсеtum (pallentis) gypsophilosum (fastigiatae))
 • Ранньоосоково-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) caricosum (praecocis))
 • Ранньоосоково-ковилолистопирійна (Elytrigietum (stipifoliae) caricosum (praecocis))
 • Ранньоосоково-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) caricosum (praecocis))
 • Ринхоспорово-шейхцерієво-сфагнова (Rhynchosporeto (albae)- Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum (S. centrale, S. cuspidatum))
 • Румунськолюцерново-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) medicagosum (romanicae))
 • Румунськолюцерново-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) medicagosum (romanicae))
 • Руськоволошково-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) centaurosum (ruthenici))
 • Сегієромолочаєво-українськоковилова (Stipetum (ucrainicae) euphorbiosum (sequieranae))
 • Середньопирійово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) elytrigiosum (intermediae))
 • Середньопирійово-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) elytrigiosum (intermediae))
 • Середньотрясучково-низькоосокова (Caricetum (humilis) brizidosum (mediae))
 • Серцелистолипово-грабово-звичайнодубовий ліс ведмежоцибулевий (Tilieto (cordatae)-Carpineto (betuli)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini))
 • Серцелистолипово-звичайнодубовий ліс ведмежоцибулевий (Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini))
 • Серцелистолипово-звичайноясенево-звичайнодубовий ліс ведмежоцибулевий (Tilieto (cordatae)-Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini))
 • Сивосонцецвітово-бліднуватокострицева (Festuсеtum (pallentis) helianthemosum (caniae))
 • Сіровільховий ліс ведмежоцибулевий (Alnetum (incanae) alliosum (ursini))
 • Скельноавринієво-бліднуватокострицева (Festuсеtum (pallentis) auriniosum (saxatilis))
 • Скельнодубовий ліс гайовоожиковий (Quercetum (petraeae) luzulosum (luzuloidis))
 • Скельнодубовий ліс дереновий (Quercetum (petraeae) cornosum (maris))
 • Скельнодубовий ліс дереново-егоніховий (Quercetum (petraeae) cornoso (maris)-aegonychonosum (purpureo-caeruleі))
 • Скельнодубовий ліс дереново-корнубійськофізоспермовий (Quercetum (petraeae) cornoso (maris)-physospermosum (cornubiensis))
 • Скельнодубовий ліс дереново-парвськоосоковий (Quercetum (petraeae) cornoso (maris)-caricosum (brevicollis))
 • Скельнодубовий ліс дереново-трилопатеволазурниковий (Quercetum (petraeae) cornoso (maris)-laserosum (trilobi))
 • Скельнодубовий ліс звичайноорляковий (Quercetum (petraeae) pteridiosum (aquilini))
 • Скельнодубовий ліс ліщиново-звичайноорляковий (Quercetum (petraeae) coryloso (avellanae)-pteridiosum (aquilini))
 • Скельнодубовий ліс одноквітковоперлівковий (Quercetum (petraeae) melicosum (uniflorae))
 • Скельнодубовий ліс чорницевий (Quercetum (petraeae) vacciniosum (myrtilli))
 • Скельнодубовий ліс чорницево-зеленомоховий (Quercetum (petraeae) vacciniosо (myrtilli)-hylocomiosum)
 • Скельнодубово-буковий ліс волосистоосоковий (Querceto (petraeae)- Fagetum (sylvaticae) caricosum (pilosae))
 • Скельнодубово-буковий ліс гайовоожиковий (Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) luzulosum (luzuloiditis))
 • Скельнодубово-буковий ліс залозистозубницевий (Querceto (petraeae)- Fagetum (sylvaticae) dentariosum (glandulosae))
 • Скельнодубово-буковий ліс запашнопідмаренниковий (Querceto (petraeae)- Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati))
 • Скельнодубово-буковий ліс малобарвінковий (Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) vincosum (minoris))
 • Скельнодубово-буковий ліс сколопендроволистовиковий (Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) phyllitidosum (scolopendrii))
 • Скельнодубово-буковий ліс чорницевий (Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) vacciniosum (myrtilli))
 • Скельнодубово-буковий ліс шорсткоожиново-запашнопідмаренниковий (Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) ruboso (hirti)-galiosum (odorati))
 • Скельнодубово-буковий ліс шорсткоожиново-чорницевий (Querceto (petraeae)-Fagetum (sylvaticae) ruboso (hirti)-vacciniosum (myrtilli))
 • Скельнодубово-звичайнодубовий ліс волосистоосоковий (Querceto (petraeae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae))
 • Скельнодубово-звичайнодубовий ліс дереновий ((Querceto (petraeae)- Quercetum (roboris) cornosum (maris))
 • Скельнодубово-звичайнодубовий ліс егоніховий ((Querceto (petraeae)- Quercetum (roboris) aegonychonosum (purpureo-caeruleі))
 • Спіроделево-альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) spirodelosum (polyrrhizae))
 • Стевеносонцецвітово-браунероковилова (Stipetum (braunerii) helianthemosum (stevenii))
 • Стевеносонцецвітово-вузьколистоковилова (Stipetum (tirsae) helianthemosum (stevenii))
 • Стевеносонцецвітово-жовто-(кримсько-) асфоделінова (Asphodelinetum (luteae et tauricae) helianthemosum (stevenii))
 • Стевеносонцецвітово-найкрасивішоковилова (Stipetum (pulcherrimae) helianthemosum (stevenii))
 • Стевеносонцецвітово-низькоосокова (Caricetum (humilis) helianthemosum (stevenii))
 • Стевеносонцецвітово-понтійськоковилова (Stipetum (ponticae) helianthemosum (stevenii))
 • Стоколосовидночиєво-кримськочистова (Cistetum (taurici) achnatherosum (bromoides))
 • Сфагново-низькоберезова (Betuletum (humilis) sphagnosum)
 • Сфагново-пухнатоплодоосоково-низькоберезова (Betuletum (humilis) caricoso (lasiocarpae)-sphagnosum)
 • Триборозенчасторясково-альдровандова (Aldrovandetum (vesiculosae) lemnosum (trisulcae))
 • Туполистофісташкові рідколісся вузлуватопирійні (Pistacietum (muticae) elytrigiosum (nodosae))
 • Туполистофісташкові рідколісся держи-дерево-безпліднотонконогові (Pistacietum (muticae) paliuroso (spinae-christi)-poosum (sterilis))
 • Туполистофісташкові рідколісся держи-дерево-вузлуватопирійні (Pistacietum (muticae) paliuroso (spinae-christi)-elytrigiosum (nodosae))
 • Туполистофісташкові рідколісся держи-дерево-стоколосовидночиєві (Pistacietum (muticae) paliuroso (spinae-christi)-achnatherosum (bromoidis))
 • Туполистофісташкові рідколісся ефемерно-злакові (Pistacietum (muticae) ephemeroso-graminosum)
 • Туполистофісташкові рідколісся стоколосовидночиєві (Pistacietum (muticae) achnatherosum (bromoidis))
 • Туполистофісташкові рідколісся чагарниковожасминово-вузлуватопирійні (Pistacietum (muticae) jasminoso (fruticantis)-elytrigiosum (nodosae))
 • Туполистофісташкові рідколісся чагарниковожасминово- стоколосовидночиєві (Pistacietum (muticae) jasminoso (fruticantis)- achnatherosum (bromoidis))
 • Українськоковилово-дніпровськоковилова (Stipetum (borysthenicae) stiposum (ucrainicae))
 • Хейфлеровосеслерієво-низькоосокова (Caricetum (humilis) sesleriosum (heufleranae))
 • Хейфлеровосеслерієво-пустельновівсюнцева (Helictotrichonetum (desertori) sesleriosum (heuflerianae))
 • Черняєвольоново-пірчастоковилова (Stipetum (pennatae) linosum (czerniaevii))
 • Чорноморськоколосняково-голосолодкова (Glycyrrhisetum (glabrae) leymosum (sabulosae))
 • Чорноосоково-низькоберезова (Betuletum (humilis) сaricosum (nigrae))
 • Шейхцерієво-сфагнова (Scheuchzerietum (palustris) sphagnosum (S. fallax, S. flexuosum))
 • Яворовий ліс ведмежоцибулевий (Aceretum (pseudoplatani) alliosum (ursini))
 • Яворовий ліс лунарієвий (Aceretum (pseudoplatani) lunariosum (redivivae))
 • Яворово-буковий ліс ведмежоцибулевий (Acereto (pseudoplatani)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Яйлосамосилово-низькоосокова (Caricetum (humilis) teucriosum (jailae))
 • Ялиновий ліс гірськососново-волохатокуничниковий (Piсеetum (abietis) pinetоso (mugi)-calamagrostidosum (villosae))
 • Ялиновий ліс гірськососново-сфагновий (Piсеetum (abietis) pinetoso (mugi)- sphagnosum)
 • Ялиновий ліс гірськососново-чорницевий (Piсеetum (abietis) pinetoso (mugi)- vacciniosum (myrtilli))
 • Ялиновий ліс гірськососново-чорницево-зеленомоховий (Piсеetum (abietis) pinetoso (mugi)-vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum))
 • Ялиновий ліс сибірськоялівцево-чорницевий (Piceetum (abietis) juniperoso (sibiricae)-vacciniosum (myrtilli))
 • Ялиновий ліс сибірськоялівцево-чорницево-зеленомоховий (Piсеetum (abietis) juniperoso (sibiricae)-vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum)
 • Ялиново-буковий ліс ведмежоцибулевий (Piceeto (abietis)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Ялиново-клейковільхово-звичайнососновий ліс сфагновий (Piceetо (abietis)-Alneto (glutinosae)-Pinetum (sylvestris) sphagnosum)
 • Ялиново-клейковільхово-звичайнососновий ліс чорноосоковий (Piceetо (abietis)-Alneto (glutinosae)-Pinetum (sylvestris) caricosum (nigrae))
 • Ялиново-повислоберезово-звичайнососновий ліс квасеницевий (Piceetо (abietis)-Betuleto (pendulae)-Pinetum (sylvestris) oxalidosum (acetosellae))
 • Ялиново-повислоберезово-звичайнососновий ліс сфагновий (Piceetо (abietis)-Betuleto (pendulae)-Pinetum (sylvestris) sphagnosum)
 • Ялиново-повислоберезово-звичайнососновий ліс чорницевий (Piceetо (abietis)-Betuleto (pendulae)-Pinetum (sylvestris) vacciniosum (myrtilli)
 • Ялиново-ялицево-буковий ліс ведмежоцибулевий (Piceeto (abietis)-Abieto (albae)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Ялицево-буковий ліс ведмежоцибулевий (Abieto (albae)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini))
 • Ялицево-буковий ліс плющовий (Abieto (albae)-Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс волосистоосоковий (Abieto (albae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс гайовоожиково-рунянковий (Abieto (albae)- Quercetum (roboris) luzuloso (luzuloiditis)-polytrichosum)
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс жіночобезщитниковий (Abieto (albae)- Quercetum (roboris) athyriosum (filix-feminae))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс запашнопідмаренниковий (Abieto (albae)- Quercetum (roboris) galiosum (odorati))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс зеленчуковий (Abieto (albae)-Quercetum (roboris) galeobdolosum (lutei))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс квасеницевий (Abieto (albae)-Quercetum (roboris) oxalidosum (acetosellae))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс квасеницево-рунянковий (Abieto (albae)- Quercetum (roboris) oxalidoso (acetosellae)-polytrichosum)
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс трясучкоосоковий (Abieto (albae)-Quercetum (roboris) caricosum (brizoiditis))
 • Ялицево-звичайнодубовий ліс шорсткоожиново-зеленомоховий (Abieto (albae)-Quercetum (roboris) ruboso (hirtae)-hylocomiosum)