Алфавітний покажчик назв класів асоціацій

Українська

Латинська

Балканськобукових лісів тисовихFageta (sylvaticae ssp. moesiacae) taxosa (baccatae)
Букових лісів тисовихAbieto (albae)-Fagetа (sylvaticae) taxosа (bacxatae)
Ялицево-букових лісів тисовихFagetа (sylvaticae) taxosа (baccatae)
Звичайнодубових лісів дереновихAcereto (campestris)-Q,uercetа (roboris) cornosа (maris)
Польовокленово-звичайнодубових лісів дереновихQuercetа (roboris) cornosа (maris)
Звичайнодубових лісів кров'яносвидиновихQuercetа (roboris) swidosа (sanguineae)
Звичайнодубових лісів скумпієвихFraxineto (excelsioris)-Quercetа (roboris) cotinosа (coggygriae)
Звичайноясенево-звичайнодубових лісів скумпієвихQuercetа (roboris) cotinosа (coggygriae)
Скельнодубових лісів дереновихQuercetа (petraeae) cornosа (maris)
Скельнодубових лісів жовторододендроновихQuercetа (petraeae) rhododendrosа (lutei)
Пухнастодубових лісів татарськокленовихQuercetа (pubescentis) acerosa (tatarici)
Звичайнодубово-звичайнососнових лісів звичайноялівцевихPinetа (sylvestris) juniperosа (communis)
Звичайнососнових лісів звичайноялівцевихQuerceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) juniperosа (communis)
Звичайнодубово-звичайнососнових лісів жовторододендроновихPinetа (sylvestris) rhododendrosа (lutei)
Звичайнососнових лісів жовторододендроновихQuerceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) rhododendrosа (lutei)
Звичайнодубово-звичайнососнових лісів скумпієвихBetuleto (pendulae)-Pinetа (sylvestris) cotinosа (coggygriae)
Звичайнососнових лісів скумпієвихPinetа (sylvestris) cotinosа (coggygriae)
Повислоберезово-звичайнососнових лісів скумпієвихQuerceto (roboris)-Pinetа (sylvestris) cotinosа (coggygriae)
Звичайнодубово-клейковільхових лісів жовторододендроновихQuerceto (roboris)-Alnetа (glutinosae) rhododendrosа (lutei)
Клейковільховових лісів угорськобузковихAlnetа (glutinosae) syringosа (josikaeae)
Сіровільхових лісів угорськобузковихAlnetа (incanae) syringosа (josikaeae)
Ялинових лісів гірськососновихPiсеetа (abietis) pinetosa (mugi)
Ялинових лісів сибірськоялівцевихPiceetа (abietis) juniperosа (sibiricae)
Звичайноясеневих лісів угорськобузковихAlneto (glutinosae)-Fraxinetа (excelsioris) syringosа (josikaeae)
Клейковільхово-звичайноясеневих лісів угорськобузковихAlneto (incanae)- Fraxinetа (exelsioris) syringosа (josikaeae)
Сіровільхово-звичайноясеневих лісів угорськобузковихFraxinetа (excelsioris) syringosа (josikaeae)