Алфавітний покажчик назв субформацій

Українська

Латинська

Грабово-серцелистолипово-букових лісівCarpineto (betuli)-Tilieto (cordatae)-Fagetа (sylvaticae)
Скельнодубово-букових лісівQuerceto (petraeae)-Fagetа (sylvaticae)
Грабово-звичайнососново-букових лісівCarpineto (betuli)-Pineto (sylvestris)-Fagetа (sylvaticae)
Звичайнососново-букових лісівPineto (sylvestris)-Fagetа (sylvaticae)
Широколистолипово-букових лісівTilieto (platyphyllae)-Fagetа (sylvaticae)
Буково-звичайнодубових лісівFageto (sylvaticae)-Quercetа (roboris)
Скельнодубово-звичайнодубових лісівQuerceto (petraeae)-Quercetа (roboris)
Ялицево-звичайнодубових лісівAbieto (albae)-Quercetа (roboris)
Австрійськодубово-скельнодубових лісівQuerceto (austriacae)-Quercetа (petraeae)
Білоцвітоясенево-далешамподубово-скельнодубових лісівFraxineto (orni)-Querceto (dalechampii)-Quercetа (petraeae)
Білоцвітоясенево-скельнодубових лісівFraxineto (orni)-Quercetа (petraeae)
Далешамподубово-скельнодубових лісівQuerceto (dalechampii)-Quercetа (petraeae)
Звичайнососново-скельнодубових лісівPineto (sylvestris)-Quercetа (petraeae)
Сріблястолипово-скельнодубових лісівTilieto (argenteae)-Quercetа (petraeae)
Ялицево-скельнодубових лісівAbieto (albae)-Quercetа (petraeae)
Буково-звичайнодубово-звичайнососнових лісівCarpineto (betuli)-Fageto (sylvaticae)-Pinetа (sylvestris)
Буково-звичайнососнових лісівFageto (sylvaticae)-Pinetа (sylvestris)
Грабово-буково-звичайнососнових лісівFageto (sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris)
Скельнодубово-звичайнососнових лісівQuerceto (petraeae)-Pinetа (sylvestris)
Ялиново-клейковільхово-звичайнососнових лісівPiceetо (abietis)-Alneto (glutinosae)-Pinetа (sylvestris)
Ялиново-повислоберезово-звичайнососнових лісівPiceetо (abietis)-Betuleto (pendulae)-Pinetа (sylvestris)
Буково-ялицевих лісівCarpineto (betuli)-Fageto (sylvaticae)-Abietа (albae)
Грабово-буково-ялицевих лісівFageto (sylvaticae)-Abietа (albae)
Звичайнодубово-ялицевих лісівQuerceto (roboris)-Abietа (albae)
Звичайнососново-ялиново-ялицевих лісівPineto (sylvestris)-Abietа (albae)
Звичайнососново-ялицевих лісівPineto (sylvestris)-Piceeto (abietis)-Abietа (albae)
Кедровососново-ялинових лісівPineto (cembrae)-Abieto (albae)-Piceetа (abietis)
Кедровососново-ялицево-ялинових лісівPineto (cembrae)-Piceetа (abietis)
Польськомодриново-кедровососново- ялинових лісівLariceto (polonicae)-Piceetа (abietis)
Польськомодриново-ялинових лісівLariceto (polonicae)-Pineto (cembrae)-Piceetа (abietis)
Звичайногоробиново-душекієваSorbeto (aucupariae)-Duschekietа (viridis)
Звичайногоробиново-букових лісівSorbeto (aucupariaе)-Fagetа (sylvaticae)