Алфавітний покажчик назв формацій

Українська

Латинська

Альдрованди пухирчастоїAldrovandeta vesiculosae
Асфоделіни жовтої та кримськоїAsphodelineta luteae et tauricae
Берези низькоїBetuletа humilis
Букові ліси з домінуванням барвінку малогоFagetа sylvaticae (Vinca minor)
Букові ліси з домінуванням у травостої листовика сколопендровогоFagetа sylvaticae (Phyllitis scolopendrium)
Букові ліси з домінуванням у травостої лунарії оживаючоїFagetа sylvaticae (Lunaria rediviva)
Букові ліси з домінуванням плюща звичайногоFagetа sylvaticae (Hedera helix)
Букові ліси з домінуванням у травостої скополії карніолійськоїFagetа sylvaticae (Scopolia carniolica)
Букові ліси з домінуванням у травостої цибулі ведмежоїFagetа sylvaticae (Allium ursinum)
Верби трав'яноїSalicetа herbaceae
Верби туполистоїSalicetа retusae
Високоялівцеві рідколіссяJunipereta excelsae
Вівсюнця пустельногоHelictotrichoneta desertori
Водопериці черговоквітковоїMyriophylleta alterniflori
Водяного горіху плаваючогоTrapeta natantis
Водяного жовтецю плаваючогоBatrachieta fluitantis
Водяного жовтецю РіонаBatrachieta rionii
Гірськососново-сфагноваPineto (mugi)-Sphagneta
Гісопу крейдяногоHyssopeta cretacei
Глечиків жовтихNuphareta luteae
Горянки дворядноїOreochloetа distichae
Грабельків БекетоваErodieta beketowii
Дніпровськоберезові лісиBetuletа borysthenicae
Дріади восьмипелюстковоїDryadetа octopetalae
Дрібноплодосуничникові рідколіссяArbuteta andrachnis
Дрока скіфськогоGenisteta scythicae
Звичайнодубові ліси з домінуванням плюща звичайногоQuercetа roboris (Hedera helix)
Звичайнодубові ліси з домінуванням у травостої осоки кореневищноїQuercetа roboris (Carex rhizina)
Звичайнодубові ліси з домінуванням у травостої скополії карніолійськоїQuercetа roboris (Scopolia carniolica)
Звичайнодубові ліси з домінуванням у травостої цибулі ведмежоїQuercetа roboris (Allium ursinum)
Звичайнососнові ліси з домінуванням у травостої осоки низькоїPinetа sylvestris (Carex humilis)
Звичайнососнові ліси з домінуванням у травостої водянки чорноїPinetа sylvestris (Empetrum nigrum)
Золотобородника цикадовогоChrysopogoneta gryllis
Їжачої голівки маленькоїSparganieta minimi
Іржавосашниково-гіпноваSchoeneto (ferruginei)-Hypneta
Калофаки волзькоїCalophaceta wolgaricae
Карагани скіфськоїCaraganeta scythicae
Кедровососнові лісиPinetа cembrae
Кермеку напівкущовогоCariceto-Scheiichzerieto (palustris)-Sphagneta
Клейковільхові лісиAlnetа glutinosae
Ковили БраунераStipeta braunerii
Ковили волосистоїStipeta capillatae
Ковили вузьколистоїStipeta tirsae
Ковили гранітноїStipeta graniticolae
Ковили дніпровськоїStipeta borysthenicae
Ковили ЗалеськогоStipeta zalesskii
Ковили каменелюбноїStipeta lithophilae
Ковили ЛессінгаStipeta lessingianae
Ковили найкрасивішоїStipeta pulcherrimae
Ковили пірчастоїStipeta pennatae
Ковили понтійськоїStipeta ponticae
Ковили пухнастолистоїStipeta dasyphyllae
Ковили українськоїStipeta ucrainicae
Костриці безостоїFestucetа inarmatae
Костриці бліднуватоїFestuсеta pallentis
Костриці карпатськоїFestucetа carpaticae
Костриці скельноїFestucetа saxatilis
Кохососнові лісиPineta kochianae
Кримськососнові лісиPineta pallasianae
Куги приморськоїSchoenoplecteta littoralis
Куширу донськогоCeratophylleta tanaitici
Куширу напівзануреногоCeratophylleta submersi
Латаття білогоNymphaeeta albae
Латаття сніжно-білогоNymphaeeta candidae
Лепешняка тростиновогоGlycerieta arundinaceae
Люцерни скельноїMedicageta rupestris
Марсилії чотирилистоїMarsileeta quadrifoliae
Меч-трави болотноїCladiеtа marisd
Мигдалю низькогоAmygdaleta nanae
Молодильника озерногоIsoeteta lacustris
Нарцису вузьколистогоNarcissietа angustifolii
Наскельниці лежачоїLoiseleurietа procumbentis
Осоки волотистоїCaricetа paniculatae
Осоки ДевеллаCariceta davallianae
Осоки низькоїCariceta humilis
Осоково-сфагноваScheuchzerieto-Sphagneta (cuspidati)
Осоково-шейхцерієво-сфагноваScheuchzerieto (palustris)-Sphagneta
Офайстону однотичинковогоOfaistoneta monandri
Пирію ковилолистогоElytrigieta stipifoliae
Піцундськососнові лісиPineta pithyusae
Плавуна щитолистогоNymphoideta peltatae
Покісниці сиваськоїPuccinellieta syvaschicae
Полину суцільнобілогоArtemisieta hololeucae
Пригніченоялиново-сфагноваSphagneta depressipiceetosa
Пухирника БремаUtricularieta bremii
Пухирника малогоUtricularieta minoris
Рдесника альпійськогоPotamogetoneta alpini
Рдесника довгогоPotamogetoneta praelongi
Рдесника сарматськогоPotamogetoneta sarmatici
Рдесника туполистогоPotamogetoneta obtusifolii
Рдесника червонуватогоPotamogetoneta rutili
Рододендрона східнокарпатськогоRhododendretа kotschyi
Ряски горбатоїLemneta gibbae
Сальвінії плаваючоїSalvinieta natantis
Сеслерії ХейфлероваSeslerieta heufleranae
Сіровільхові ліси з домінуванням у травостої скополії карніолійськоїAlnetа incanae (Scopolia carniolica)
Сіровільхові ліси з домінуванням у травостої страусового пера звичайногоAlnetа incanae (Matteuccia struthiopteris)
Сіровільхові ліси з домінуванням у травостої цибулі ведмежоїAlnetа incanae (Allium ursinum)
Скельнодубові лісиQuercetа petraeae
Скельнодубові ліси з домінуванням у травостої перлівки одноквітковоїQuercetа petraeae (Меlіса uniflora)
Смердючоялівцеві рідколіссяJunipereta foetidissimae
Солодки голоїGlycyrrhiseta glabrae
Солодушки крейдяноїHedysareta cretacei
Сонцецвіту сивогоHelianthemeta cani
Сосни гірськоїPinetа mugi
Сріблястолипові лісиTilietа argenteae
Стрілолисту стрілолистогоSagittarieta sagittifoliae
Тонконога ДейлаPoetа deylii
Тонконога різнобарвногоPoeta versicoloris
Туполистофісташкові рідколіссяPistacieta muticae
Угруповання формацій горбасто - мочажинного комплексу Cariceto (rostratae et limosae)-Sphagneta (cuspidati)
Фускум-магелланікум-сфагнова пригніченозвичайнососноваSphagneta (fusci, magellanici) depressipinetosa (sylvestris)
Фускум-сфагнова пригніченозвичайнососноваSphagneta (fusci) depressipinetosa (sylvestris)
Чабера кримськогоSaturejeta tauricae
Чисту кримськогоCisteta taurici
Шейхцерієво-сфагноваLimonieta suffruticosi
Широколистолипові лісиTilietа platyphyllae
Яворові ліси з домінуванням у травостої лунарії оживаючоїAceretа pseudoplatani (Lunaria rediviva)
Яворові ліси з домінуванням у травостої скополії карніолійськоїAceretа pseudoplatani (Scopolia carniolica)
Яворові ліси з домінуванням у травостої цибулі ведмежоїAceretа pseudoplatani (Allium ursinum)
Ялинові лісиPiceetа abietis
Ялівцю низькогоJunipereta hemisphericae